Cải tiến chất lượng

Giới thiệu chất lượng trình bày về lịch sử chất lượng và các khái niệm cơ bản về chất lượng, đánh giá chất lượng, đảm bảo chất lượng, chất lượng tổng thể. Chương này còn trình bày chất lượng trong sản xuất chế tạo và chất lượng trong dịch vụ.


Cải tiến chất lượng

Nguyễn Như Phong

ĐHQG Tp. HCM

2013

Tóm tắt

Cải tiến chất lượng là một chức năng quan trọng của kỹ sư kỹ thuật hệ thống công nghiệp được biên soạn cho các đối tượng từ sinh viên, học viên đến nghiên cứu sinh ở các ngành liên quan, với nội dung bao gồm các chương sau:

Chương 1: Giới thiệu Hệ thống sản xuất, trình bày các khái niệm cơ bản về sản xuất, chiến lược sản phẩm, mặt bằng sản xuất, công nghiệp sản xuất, chỉ số vận hành hệ thống sản xuất.

Chương 2: Giới thiệu chất lượng trình bày về lịch sử chất lượng và các khái niệm cơ bản về chất lượng, đánh giá chất lượng, đảm bảo chất lượng, chất lượng tổng thể. Chương này còn trình bày chất lượng trong sản xuất chế tạo và chất lượng trong dịch vụ.

Chương 3: Trình bày cải tiến chất lượng

Chương 4: Trình bày Kaizen

Chương 5: Trình bày Six Sigma

Chương 6: Trình bày bước đầu tiên của Six Sigma, xác định với các công cụ phân tích kinh tế dự án, chọn lựa và chuẩn bị dự án, làm việc nhóm, phân tích nhu cầu, phân tích quá trình…..

Trích dẫn

Nguyễn Như Phong. Cải tiến chất lượng. ĐHQG Tp. HCM, 2013.

Bộ sưu tập

Ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN TỬ (7510203)

Ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ (7510201)

Tài liệu liên quan

Cải tiến chất lượng Cơ sở máy CNCAtlas Đồ gá
Cải tiến chất lượng Cơ sở máy CNCAtlas Đồ gá

Mã QR

Cải tiến chất lượng

Nội dung

  • Thứ Hai, 11:11 16/05/2022

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Pathways 2: Reading, Writing and Critical Thinking

Thứ Tư, 13:52 12/06/2024

Giáo trình Cao học quản trị chiến lược - Cập nhật BSC

Thứ Sáu, 14:43 07/06/2024

Mạng nơ-rôn và ứng dụng trong xử lý tín hiệu

Thứ Sáu, 14:34 07/06/2024

Chính sách tài chính mới và kế toán cổ phần hóa doanh nghiệp

Thứ Hai, 10:32 16/05/2022

Bài tập cơ sở thiết kế máy và chi tiết máy

Thứ Hai, 10:27 16/05/2022

Bước chuyển sang nền kinh tế tri thức ở một số nước trên thế giới hiện nay

Thứ Hai, 10:13 16/05/2022

Ô tô – Máy kéo

Thứ Hai, 10:03 16/05/2022

Nhiên liệu thay thế dùng cho động cơ đốt trong

Thứ Hai, 09:55 16/05/2022