Tuyến điểm du lịch Việt Nam

Cuốn Tuyến điểm du lịch Việt Nam sẽ đem đến cho người đọc những xúc cảm tốt lành cũng như tri thức có thể theo họ suốt hành trình khám phá vẻ đẹp đất nước và con người Việt Nam. Nội dung cuốn sách đã phần nào cung cấp được khối kiến thức cơ bản và tương đối toàn diện về những tuyến điểm du lịch tiêu biểu, nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo cử nhân Du lịch học và những người làm công tác hướng dẫn du lịch.

Tuyến điểm du lịch Việt Nam

Bùi Thị Hải Yến

Giáo dục Việt Nam

2014

Tóm tắt

Cuốn Tuyến điểm du lịch Việt Nam sẽ đem đến cho người đọc những xúc cảm tốt lành cũng như tri thức có thể theo họ suốt hành trình khám phá vẻ đẹp đất nước và con người Việt Nam. Nội dung cuốn sách đã phần nào cung cấp được khối kiến thức cơ bản và tương đối toàn diện về những tuyến điểm du lịch tiêu biểu, nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo cử nhân Du lịch học và những người làm công tác hướng dẫn du lịch.

Nội dung chính của cuốn sách gồm 4 chương:

+ Chương 1: Khái quát về điều kiện tự nhiên, tài nguyên du lịch và kết cấu hạ tầng của Việt Nam

+ Chương 2: Tuyến điểm du lịch của vùng du lịch Bắc Bộ

+ Chương 3: Tuyến điểm du lịch của vùng du lịch Bắc Trung Bộ

+ Chương 4: Tuyến, điểm du lịch của vùng du lịch Nam Trung Bộ và Nam Bộ

Trích dẫn

Bùi Thị Hải Yến. Tuyến điểm du lịch Việt Nam. Giáo dục Việt Nam, 2014.

Bộ sưu tập

Ngành DU LỊCH (7810101)

Tài liệu liên quan

Tuyến điểm du lịch Việt NamNhập môn khoa học du lịchGiáo trình nhập môn du lịch học

Tuyến điểm du lịch Việt Nam

Nhập môn khoa học du lịch

Giáo trình nhập môn du lịch học

Mã QR

Tuyến điểm du lịch Việt Nam

Nội dung

  • Thứ Hai, 13:19 16/05/2022

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Ra quyết định & Giải quyết vấn đề = Decision making and problem solving

Thứ Sáu, 15:20 30/06/2023

Nhập môn du lịch - Introduction to tourism

Thứ Năm, 09:26 29/06/2023

Giáo trình phương pháp điều tra khảo sát: Nguyên lý và thực tiễn

Thứ Tư, 17:41 28/06/2023

The Business of Tourism Tenth Edition

Thứ Ba, 18:18 27/06/2023

Giáo trình thanh toán quốc tế

Chủ Nhật, 17:16 25/06/2023

Kinh tế học phát triển về công nghiệp hóa và cải cách nền kinh tế

Thứ Hai, 13:17 16/05/2022

Kinh doanh ở Châu Á: Cẩm nang hướng dẫn

Thứ Hai, 13:10 16/05/2022

Giáo trình quan hệ kinh tế quốc tế

Thứ Hai, 12:57 16/05/2022

Phương thức Toyota

Thứ Hai, 11:14 16/05/2022

Cải tiến chất lượng

Thứ Hai, 11:11 16/05/2022

Video giới thiệu