Nhập môn khoa học du lịch

Giáo trình “Nhập môn khoa học du lịch” trình bày các khái niệm về du lịch và du khách. Các giai đoạn hình thành và phát triển, các động cơ và các loại hình, điều kiện phát triển của du lịch. Mối tương tác giữa du lịch và các lĩnh vực khác.

Nhập môn khoa học du lịch

Trần Đức Thanh

Đại học Quốc gia Hà Nội

2008

Tóm tắt

Giáo trình “Nhập môn khoa học du lịch” trình bày các khái niệm về du lịch và du khách. Các giai đoạn hình thành và phát triển, các động cơ và các loại hình, điều kiện phát triển của du lịch. Mối tương tác giữa du lịch và các lĩnh vực khác.

Nội dung chính gồm có 8 chương:

+ Chương 1: Khái niệm về du lịch và du khách: trình bày những quan điểm, thuật ngữ, các khái niệm và định nghĩa, ảnh hưởng của yếu tố thời gian và không gian về du lịch. Các định nghĩa, mục đích và ý nghĩa việc chuẩn hóa định nghĩa về du khách.

+ Chương 2: Các giai đoạn hình thành và phát triển du lịch: trình bày hoạt động du lịch trên trến giới và hoạt động du lịch ở Việt Nam.

+ Chương 3: Động cơ và các loại hình du lịch.

+ Chương 4: Điều kiện phát triển du lịch: trình bày những điều kiện chung, các điều kiện tự thân làm nảy sinh nhu cầu du lịch, khả năng cung ứng nhu cầu du lịch, sự hình thành điểm du lịch.

+ Chương 5: Tính thời vụ trong du lịch: trình bày khái niệm về tính thời vụ; đặc điểm của tính thời vụ; các nhân tố ảnh hưởng đến tính thời vụ; ảnh hưởng của tính thời vụ đến hoạt động kinh doanh du lịch; các biện pháp khắc phục tính thời vụ.

+ Chương 6: Mối tương tác giữa du lịch và các lĩnh vực khác: du lịch và xã hội; du lịch và văn hóa; du lịch và môi trường; du lịch và kinh tế; du lịch và hòa bình, chính trị; vai trò, nhiệm vụ người làm du lịch.

+ Chương 7: Tổ chức và bộ máy quản lý về du lịch.

+ Chương 8: Khoa học du lịch: trình bày xu thế hình thành một khoa học liên ngành về du lịch - khoa học du lịch; đối tượng nghiên cứu; mối quan hệ giữa khoa học du lịch và các khoa học khác; nội dung khoa học du lịch.

Trích dẫn

Trần Đức Thanh. Nhập môn khoa học du lịch. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008.

Bộ sưu tập

Ngành DU LỊCH (7810101)

Tài liệu liên quan

Nhập môn khoa học du lịchGiáo trình du lịch sinh tháiGiáo trình nhập môn du lịch học

Nhập môn khoa học du lịch

Giáo trình du lịch sinh tháiGiáo trình nhập môn du lịch học

Nội dung

  • Thứ Sáu, 13:07 13/05/2022

Tin tiêu điểm

Thư viện Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức Tập huấn sử dụng phần mềm và khai thác tài nguyên thư viện phục vụ nghiên cứu, học tập và giảng dạy

Thứ Tư, 15:27 06/04/2022
Trung tâm Thông tin - Thư viện tổ chức tập huấn công tác xây dựng Bộ sưu tập theo ngành đào tạo

Trung tâm Thông tin - Thư viện tổ chức tập huấn công tác xây dựng Bộ sưu tập theo ngành đào tạo

Thứ Sáu, 07:46 14/01/2022

Thư viện Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội tổ chức chương trình Hướng dẫn khai thác, sử dụng thư viện cho sinh viên khóa mới

Thứ Sáu, 14:27 19/11/2021

PGS.TS. Nguyễn Thị Lệ - Trưởng khoa khoa Công nghệ may & Thiết kế Thời trang trao tặng sách cho Thư viện Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Thứ Tư, 09:15 29/09/2021

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội Chào đón tân sinh viên K16

Thứ Hai, 15:43 27/09/2021

Các bài đã đăng

The Unofficial guide to photoshop elements 4

Thứ Năm, 16:14 11/08/2022

Transforming infoglut! A pragmatic strategy for Oracle Enterprise content management

Thứ Năm, 16:00 11/08/2022

Teardowns: Learn how electronics work by taking them apart

Thứ Năm, 15:42 11/08/2022

Business ethics: Reading and cases in coporate morality

Thứ Năm, 15:39 11/08/2022

Business driven information systems

Thứ Năm, 15:32 11/08/2022

Real Estate Finance and Investment Manual

Thứ Sáu, 13:05 13/05/2022

Corporate Finance FOURTH Edition Glob al Edition

Thứ Sáu, 12:51 13/05/2022

Investment Analysis and Portfolio Management

Thứ Sáu, 12:40 13/05/2022

Real Estate Development and Investment

Thứ Sáu, 12:28 13/05/2022

The Real Estate Investment Handbook

Thứ Sáu, 12:23 13/05/2022

Video giới thiệu