Công nghệ khoan ống mẫu luồn

Nội dung cuốn sách: “Công nghệ khoan ống mẫu luồn” gồm các chương trình bày về tính chất cơ bản của đất đá ảnh hưởng tới quá trình khoan; thiết bị, dụng cụ và công nghệ của ngành khoan.

Công nghệ khoan ống mẫu luồn

Nguyễn Xuân Thảo (ch.b)

Khoa học và kỹ thuật

2012

Tóm tắt

Nội dung cuốn sách: “Công nghệ khoan ống mẫu luồn” gồm các chương trình bày về tính chất cơ bản của đất đá ảnh hưởng tới quá trình khoan; thiết bị, dụng cụ và công nghệ của ngành khoan.

Trình bày về tính chất cơ bản của đất đá ảnh hưởng tới quá trình khoan. Thiết bị, dụng cụ và công nghệ khoan thăm dò khoáng sản bằng ống mẫu luồn.

Cuốn sách: ” Công nghệ khoan ống mẫu luồn” là tài liệu dùng cho học tập của sinh viên, học viên học và là tài liệu tham khảo cho cán bộ giảng dạy trong các trường Đại học, cao đẳng; các kỹ sư và công nhân kỹ thuật ngành khoan.

Trích dẫn

Nguyễn Xuân Thảo(ch.b); Trần Đình Kiên; Vũ Văn Đông; Công nghệ khoan ống mẫu luồn. Khoa học và kỹ thuật, 2012.

Bộ sưu tập

Ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN TỬ (7510203)

Ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ (7510201)

Tài liệu liên quan

Công nghệ khoan ống mẫu luồnCơ sở máy CNCAtlas Đồ gá
Công nghệ khoan ống mẫu luồnCơ sở máy CNCAtlas Đồ gá

Mã QR

Công nghệ khoan ống mẫu luồn

Nội dung

  • Thứ Hai, 13:57 16/05/2022

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Hành vi tổ chức trong một thế giới đang thay đổi

Thứ Năm, 07:29 01/06/2023

ホテル概論 = Tổng quan về khách sạn

Thứ Tư, 16:35 31/05/2023

Kỹ thuật phục hồi chỉnh sửa hình ảnh bằng photoshop - Tập 1

Thứ Tư, 10:03 31/05/2023

Mastering Windows Server 2008 R2

Thứ Tư, 09:40 31/05/2023

Internet - sinh viên - lối sống: một nghiên cứu xã hội học về phương tiện truyền thông kiểu mới

Thứ Tư, 09:30 31/05/2023

Chủ nghĩa Tư bản hiện đại: Khủng hoảng kinh tế và điều chỉnh

Thứ Hai, 13:44 16/05/2022

Lập kế hoạch tổ chức sự kiện chuyên nghiệp

Thứ Hai, 13:44 16/05/2022

Kỹ năng tổ chức các sự kiện quan trọng: Tuyển chọn các bài diễn văn, phát biểu, mẫu văn bản thường dùng trong các cuộc họp, hội nghị, hội thảo, diễn đàn tại cơ quan, đơn vị Hành chính sự nghiệp - doanh nghiệp

Thứ Hai, 13:28 16/05/2022

Kinh tế Việt Nam đổi mới những phân tích và đánh giá quan trọng = VietNam economy in the years of reform

Thứ Hai, 13:28 16/05/2022

Tuyến điểm du lịch Việt Nam

Thứ Hai, 13:19 16/05/2022

Video giới thiệu