Công nghệ khoan ống mẫu luồn

Nội dung cuốn sách: “Công nghệ khoan ống mẫu luồn” gồm các chương trình bày về tính chất cơ bản của đất đá ảnh hưởng tới quá trình khoan; thiết bị, dụng cụ và công nghệ của ngành khoan.

Công nghệ khoan ống mẫu luồn

Nguyễn Xuân Thảo (ch.b)

Khoa học và kỹ thuật

2012

Tóm tắt

Nội dung cuốn sách: “Công nghệ khoan ống mẫu luồn” gồm các chương trình bày về tính chất cơ bản của đất đá ảnh hưởng tới quá trình khoan; thiết bị, dụng cụ và công nghệ của ngành khoan.

Trình bày về tính chất cơ bản của đất đá ảnh hưởng tới quá trình khoan. Thiết bị, dụng cụ và công nghệ khoan thăm dò khoáng sản bằng ống mẫu luồn.

Cuốn sách: ” Công nghệ khoan ống mẫu luồn” là tài liệu dùng cho học tập của sinh viên, học viên học và là tài liệu tham khảo cho cán bộ giảng dạy trong các trường Đại học, cao đẳng; các kỹ sư và công nhân kỹ thuật ngành khoan.

Trích dẫn

Nguyễn Xuân Thảo(ch.b); Trần Đình Kiên; Vũ Văn Đông; Công nghệ khoan ống mẫu luồn. Khoa học và kỹ thuật, 2012.

Bộ sưu tập

Ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN TỬ (7510203)

Ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ (7510201)

Tài liệu liên quan

Công nghệ khoan ống mẫu luồnCơ sở máy CNCAtlas Đồ gá
Công nghệ khoan ống mẫu luồnCơ sở máy CNCAtlas Đồ gá

Mã QR

Công nghệ khoan ống mẫu luồn

Nội dung

  • Thứ Hai, 13:57 16/05/2022

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Pathways 2: Reading, Writing and Critical Thinking

Thứ Tư, 13:52 12/06/2024

Giáo trình Cao học quản trị chiến lược - Cập nhật BSC

Thứ Sáu, 14:43 07/06/2024

Mạng nơ-rôn và ứng dụng trong xử lý tín hiệu

Thứ Sáu, 14:34 07/06/2024

Chủ nghĩa Tư bản hiện đại: Khủng hoảng kinh tế và điều chỉnh

Thứ Hai, 13:44 16/05/2022

Lập kế hoạch tổ chức sự kiện chuyên nghiệp

Thứ Hai, 13:44 16/05/2022

Kỹ năng tổ chức các sự kiện quan trọng: Tuyển chọn các bài diễn văn, phát biểu, mẫu văn bản thường dùng trong các cuộc họp, hội nghị, hội thảo, diễn đàn tại cơ quan, đơn vị Hành chính sự nghiệp - doanh nghiệp

Thứ Hai, 13:28 16/05/2022

Kinh tế Việt Nam đổi mới những phân tích và đánh giá quan trọng = VietNam economy in the years of reform

Thứ Hai, 13:28 16/05/2022

Tuyến điểm du lịch Việt Nam

Thứ Hai, 13:19 16/05/2022