Skillful Second Edition Level 3 Listening and Speaking Premium Teacher's book

The Teacher's Book Pack contains the print Teacher's Book and an access code to the Teacher's Resource Center and the Digital Student's Book. The Teacher's Book gives presentation ideas, notes on each language skill and building critical thinking skills vital for academic success.

Skillful Second Edition Level 3 Listening and Speaking Premium Teacher's book

Jeremy Day

Macmillan Ecucation

2021

Abstract

The Teacher's Book Pack contains the print Teacher's Book and an access code to the Teacher's Resource Center and the Digital Student's Book. The Teacher's Book gives presentation ideas, notes on each language skill and building critical thinking skills vital for academic success.

Skillful Listening & Speaking Level 3 (B2) has been mapped to Trinity’s Integrated Skills in English (ISE) II Speaking & Listening exam. ISE is a four skills exam that assesses a candidate’s ability to use English through integrated exam tasks.

The Skillful Level 3 Listening & Speaking Teacher's Book Pack Premium contains the print Teacher's Book and an access code for the Teacher's Resource Center and the Digital Student's Book. The Teacher's Book includes presentation ideas, notes on each language skill and tips for building the critical thinking skills vital for academic success.

Citation

Jeremy Day. Skillful Second Edition Level 3 Listening and Speaking Premium Teacher's book. Macmillan Ecucation, 2021.

Collection

Bộ sưu tập Lĩnh vực Ngoại ngữ

Related document

Skillful Second Edition Level 3 Listening and Speaking Premium Teacher's PackEnglish for Life Reading A2 Pre-intermediateEnglish for Life Listening B1

Skillful Second Edition Level 3 Listening and Speaking Premium Teacher's Pack

English for Life Reading A2 Pre-intermediate

English for Life Listening B1

QR code

Skillful Second Edition Level 3 Listening and Speaking Premium Teacher's Pack

Content

  • Thứ Sáu, 14:44 25/11/2022

Tin tiêu điểm

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023
Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Chủ Nhật, 15:56 06/08/2023

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Các bài đã đăng

Reflect 4: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Tư, 13:37 22/11/2023

Reflect 3: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Tư, 13:26 22/11/2023

Reflect 3: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Tư, 13:14 22/11/2023

Giáo trình Vật lý 1

Thứ Ba, 12:56 14/11/2023

Giáo trình Quản trị chiến lược

Thứ Ba, 10:24 14/11/2023

Thiết kế mạch in với layout 9

Thứ Sáu, 14:24 25/11/2022

Tự động điều khiển các quá trình công nghệ

Thứ Sáu, 14:13 25/11/2022

Tối ưu hóa trong điều khiển và điều khiển tối ưu

Thứ Sáu, 14:08 25/11/2022

Giáo trình điện tử Hướng dẫn sử dụng Orcad 9.0 trong vẽ mô phỏng thiết kế mạch in - mạch điện tử

Thứ Sáu, 13:44 25/11/2022

Giáo trình chuyên ngành kỹ thuật số Flip - Flop, thanh ghi, bộ đếm

Thứ Sáu, 13:39 25/11/2022

Video giới thiệu