Gasoline Compression Ignition Technology

This book focuses on gasoline compression ignition (GCI) which offers the prospect of engines with high efficiency and low exhaust emissions at a lower cost. A GCI engine is a compression ignition (CI) engine which is run on gasoline-like fuels (even on low-octane gasoline), making it significantly easier to control particulates and NOx but with high efficiency. The state of the art development to make GCI combustion feasible on practical vehicles is highlighted, e.g., on overcoming problems on cold start, high-pressure rise rates at high loads, transients, and HC and CO emissions. This book will be a useful guide to those in academia and industry.

Gasoline Compression Ignition Technology

Gautam Kalghatgi

Springer

2022

Abstract

This book focuses on gasoline compression ignition (GCI) which offers the prospect of engines with high efficiency and low exhaust emissions at a lower cost. A GCI engine is a compression ignition (CI) engine which is run on gasoline-like fuels (even on low-octane gasoline), making it significantly easier to control particulates and NOx but with high efficiency. The state of the art development to make GCI combustion feasible on practical vehicles is highlighted, e.g., on overcoming problems on cold start, high-pressure rise rates at high loads, transients, and HC and CO emissions. This book will be a useful guide to those in academia and industry.

 1. Introduction to Gasoline Compression Ignition Technology: Future Prospects

 2. Technology Enablers for Advanced Gasoline Compression Ignition Engine

 3. The Effect of Control Strategies on the Gasoline Compression Ignition (GCI) Engine: Injection Strategy, Exhaust Residual Gas Strategy, Biodiesel Addition Strategy, and Oxygen Content Strategy

 4. A Review on Combustion Rate Control, Spray-Wall Impingement, and CO/UHC Formation of the Gasoline Compression Ignition Engines

 5. Spark Assisted Gasoline Compression Ignition (SAGCI) Engine Strategies

 6. Opposed-Piston Gasoline Compression Ignition Engine

 7. Combustion Instabilities and Control in Compression Ignition, Low-Temperature Combustion, and Gasoline Compression Ignition Engines

 8. Injection Strategies and Auto-Ignition Features of Gasoline and Diesel Type Fuels for Advanced CI Engine

 9. Review of Life Cycle Analysis Studies of Less Processed Fuel for Gasoline Compression Ignition Engines

 10. Study on High Efficiency Gasoline HCCI Lean Combustion Engines

 11. Reaction Mechanisms and Fuel Surrogates for Naphtha/Low Octane Fractions-Application for Gasoline Compression Ignition Engine

Citation

Gautam Kalghatgi, Gasoline Compression Ignition Technology, Springer, 2022

Collection

Lĩnh vực Cơ khí, Chế tạo máy

Related document

Gasoline Compression Ignition TechnologySustainable Energy TechnologiesReverse Engineering: Technology of Reinvention

Gasoline Compression Ignition Technology

Sustainable Energy TechnologiesReverse Engineering: Technology of Reinvention

QR code

Gasoline Compression Ignition Technology

Content

 • Thứ Ba, 17:46 14/02/2023

Tin tiêu điểm

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023
[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

Thứ Hai, 08:55 06/11/2023

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023

Các bài đã đăng

Giáo trình nhập môn du lịch học

Thứ Tư, 10:13 28/02/2024

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong xây dựng địa chất và khai thác dầu khí

Thứ Tư, 09:57 28/02/2024

Công nghệ khống chế ô nhiễm khí quyển

Thứ Tư, 09:40 28/02/2024

Cảm luận nghệ thuật

Thứ Tư, 08:42 21/02/2024

Giáo trình địa lý du lịch

Thứ Tư, 08:28 21/02/2024

Designing Interaction and Interfaces for Automated Vehicles

Thứ Ba, 17:27 14/02/2023

Introduction to Machine Learning

Thứ Ba, 17:10 14/02/2023

연세 토픽 II 읽기 = Yonsei TOPIK II Đọc

Thứ Ba, 16:36 14/02/2023

영어음운론 = English Phonology

Thứ Ba, 15:40 14/02/2023

읽고 찾아가 보는 한국문화 = Văn hóa Hàn Quốc để đọc và tham quan

Thứ Ba, 15:34 14/02/2023