Gasoline Compression Ignition Technology

This book focuses on gasoline compression ignition (GCI) which offers the prospect of engines with high efficiency and low exhaust emissions at a lower cost. A GCI engine is a compression ignition (CI) engine which is run on gasoline-like fuels (even on low-octane gasoline), making it significantly easier to control particulates and NOx but with high efficiency. The state of the art development to make GCI combustion feasible on practical vehicles is highlighted, e.g., on overcoming problems on cold start, high-pressure rise rates at high loads, transients, and HC and CO emissions. This book will be a useful guide to those in academia and industry.

Gasoline Compression Ignition Technology

Gautam Kalghatgi

Springer

2022

Abstract

This book focuses on gasoline compression ignition (GCI) which offers the prospect of engines with high efficiency and low exhaust emissions at a lower cost. A GCI engine is a compression ignition (CI) engine which is run on gasoline-like fuels (even on low-octane gasoline), making it significantly easier to control particulates and NOx but with high efficiency. The state of the art development to make GCI combustion feasible on practical vehicles is highlighted, e.g., on overcoming problems on cold start, high-pressure rise rates at high loads, transients, and HC and CO emissions. This book will be a useful guide to those in academia and industry.

 1. Introduction to Gasoline Compression Ignition Technology: Future Prospects

 2. Technology Enablers for Advanced Gasoline Compression Ignition Engine

 3. The Effect of Control Strategies on the Gasoline Compression Ignition (GCI) Engine: Injection Strategy, Exhaust Residual Gas Strategy, Biodiesel Addition Strategy, and Oxygen Content Strategy

 4. A Review on Combustion Rate Control, Spray-Wall Impingement, and CO/UHC Formation of the Gasoline Compression Ignition Engines

 5. Spark Assisted Gasoline Compression Ignition (SAGCI) Engine Strategies

 6. Opposed-Piston Gasoline Compression Ignition Engine

 7. Combustion Instabilities and Control in Compression Ignition, Low-Temperature Combustion, and Gasoline Compression Ignition Engines

 8. Injection Strategies and Auto-Ignition Features of Gasoline and Diesel Type Fuels for Advanced CI Engine

 9. Review of Life Cycle Analysis Studies of Less Processed Fuel for Gasoline Compression Ignition Engines

 10. Study on High Efficiency Gasoline HCCI Lean Combustion Engines

 11. Reaction Mechanisms and Fuel Surrogates for Naphtha/Low Octane Fractions-Application for Gasoline Compression Ignition Engine

Citation

Gautam Kalghatgi, Gasoline Compression Ignition Technology, Springer, 2022

Collection

Lĩnh vực Cơ khí, Chế tạo máy

Related document

Gasoline Compression Ignition TechnologySustainable Energy TechnologiesReverse Engineering: Technology of Reinvention

Gasoline Compression Ignition Technology

Sustainable Energy TechnologiesReverse Engineering: Technology of Reinvention

QR code

Gasoline Compression Ignition Technology

Content

 • Thứ Ba, 17:46 14/02/2023

Tin tiêu điểm

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023
Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Chủ Nhật, 15:56 06/08/2023

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Các bài đã đăng

Reflect 3: Reading & Writing (Student's Book)

Thứ Sáu, 13:18 29/09/2023

Reflect 3: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 10:12 29/09/2023

Reflect 2: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:01 29/09/2023

Reading explorer 5 3rd Edition (Teacher's book)

Thứ Sáu, 08:43 29/09/2023

Reflect 2: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Sáu, 09:55 22/09/2023

Designing Interaction and Interfaces for Automated Vehicles

Thứ Ba, 17:27 14/02/2023

Introduction to Machine Learning

Thứ Ba, 17:10 14/02/2023

연세 토픽 II 읽기 = Yonsei TOPIK II Đọc

Thứ Ba, 16:36 14/02/2023

영어음운론 = English Phonology

Thứ Ba, 15:40 14/02/2023

읽고 찾아가 보는 한국문화 = Văn hóa Hàn Quốc để đọc và tham quan

Thứ Ba, 15:34 14/02/2023

Video giới thiệu