Reverse Engineering: Technology of Reinvention

The book Reverse Engineering: Technology of Reinvention sets itself apart by covering seven key subjects: geometric measurement, part evaluation, materials identification, manufacturing process verification, data analysis, system compatibility, and intelligent property protection.

Reverse Engineering: Technology of Reinvention

Wego Wangt

CRC Press

2010

Abstract

The book Reverse Engineering: Technology of Reinvention sets itself apart by covering seven key subjects: geometric measurement, part evaluation, materials identification, manufacturing process verification, data analysis, system compatibility, and intelligent property protection. Helpful in making new, compatible products that are cheaper than others on the market, the author provides the tools to uncover or clarify features of commercial products that were either previously unknown, misunderstood, or not used in the most effective way.

The contents of the book include 8 chapters:

+ Chapter 1: Introduction

+ Chapter 2: Geometrical Form

+ Chapter 3: Material Characteristics and Analysis

+ Chapter 4: Part Durability and Life Limitation

+ Chapter 5: Material Identification and Process Verification

+ Chapter 6: Data Process and Analysis

+ Chapter 7: Part Performance and System Compatibility

+ Chapter 8: Acceptance and Legality.

Citation

Wego Wangt. Reverse Engineering: Technology of Reinvention. CRC Press, 2010.

Collection

Bộ sưu tập Lĩnh vực Cơ khí

Related document

Reverse Engineering: Technology of ReinventionEngineering metrology and measurementsEngineering fundamentals: an introduction to engineering

Reverse Engineering: Technology of Reinvention

Engineering metrology and measurements

Engineering fundamentals: an introduction to engineering

QR code

Reverse Engineering: Technology of Reinvention

Content

  • Thứ Ba, 19:56 29/11/2022

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Power Converters for Electric Vehicles

Thứ Ba, 19:42 29/11/2022

Hệ thống văn bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng (được sửa đổi, bổ sung đến quý II/2007)

Thứ Ba, 19:33 29/11/2022

Hồ Chí Minh - Người mang lại ánh sáng

Thứ Ba, 19:18 29/11/2022

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

Thứ Ba, 19:00 29/11/2022

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam tập II (1954-1975)

Thứ Ba, 18:41 29/11/2022