Power Converters for Electric Vehicles

The book Power Converters for Electric Vehicles gives an overview, topology, design, and simulation of different types of converters used in electric vehicles (EV). It covers a wide range of topics ranging from the fundamentals of EV, Hybrid EV and its stepwise approach, simulation of the proposed converters for real-time applications and corresponding experimental results, performance improvement paradigms, and overall analysis.

Power Converters for Electric Vehicles

L. Ashok Kumar; S. Albert Alexander

CRC Press

1989

Abstract

The book Power Converters for Electric Vehicles gives an overview, topology, design, and simulation of different types of converters used in electric vehicles (EV). It covers a wide range of topics ranging from the fundamentals of EV, Hybrid EV and its stepwise approach, simulation of the proposed converters for real-time applications and corresponding experimental results, performance improvement paradigms, and overall analysis. Drawing upon the need for novel converter topologies, this book provides the complete solution for the power converters for EV applications along with simulation exercises and experimental results. It explains the need for power electronics in the improvement of performance in EV.

The contents of the book include 14 chapters:

+ Chapter 1 Introduction

+ Chapter 2 Bidirectional Converter Topologies for Plug-In Electric Vehicles

+ Chapter 3 Bidirectional Battery Charger for an Electric Vehicle

+ Chapter 5 Bidirectional DC–DC Converter for Ultra-Capacitor Applications

+ Chapter 6 Integrated Bidirectional Converters for Plug-In HEV Applications

+ Chapter 7 Direct Conversion of an AC–DC Converter for Plug-In Hybrid Vehicles

+ Chapter 8 Resonant Converter for a Bidirectional EV Charger

+ Chapter 9 Isolated Bidirectional AC–DC Converter for a DC Distribution System

+ Chapter 10 Bidirectional T-Type Converter Topology for EV Applications

+ Chapter 11 Multilevel Two-Quadrant Converter for Regenerative Braking

+ Chapter 12 Multiphase Integrated On-board Charger for Electric Vehicles

+ Chapter 13 Split Converter-Fed SRM Drive for Flexible Charging in EV and HEV Applications

+ Chapter 14 Wireless Topology for EV Battery Charging

Citation

L. Ashok Kumar; S. Albert Alexander. Power Converters for Electric Vehicles. CRC Press, 1989

Collection

Bộ sưu tập Lĩnh vực Công nghệ ô tô

Related document

Power Converters for Electric VehiclesIntegrated vehicle dynamics and controlAutomotive steering, suspension, and alignment

Power Converters for Electric Vehicles

Integrated vehicle dynamics and control

Automotive steering, suspension, and alignment

QR code

Power Converters for Electric Vehicles

Content

  • Thứ Ba, 19:42 29/11/2022

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Pathways 2: Reading, Writing and Critical Thinking

Thứ Tư, 13:52 12/06/2024

Giáo trình Cao học quản trị chiến lược - Cập nhật BSC

Thứ Sáu, 14:43 07/06/2024

Mạng nơ-rôn và ứng dụng trong xử lý tín hiệu

Thứ Sáu, 14:34 07/06/2024

Hệ thống văn bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng (được sửa đổi, bổ sung đến quý II/2007)

Thứ Ba, 19:33 29/11/2022

Hồ Chí Minh - Người mang lại ánh sáng

Thứ Ba, 19:18 29/11/2022

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

Thứ Ba, 19:00 29/11/2022

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam tập II (1954-1975)

Thứ Ba, 18:41 29/11/2022

Unlock Level 1 Listening, Speaking and Critical Thinking Student`s Book with Digital Pack

Thứ Ba, 18:37 29/11/2022