Power Converters for Electric Vehicles

The book Power Converters for Electric Vehicles gives an overview, topology, design, and simulation of different types of converters used in electric vehicles (EV). It covers a wide range of topics ranging from the fundamentals of EV, Hybrid EV and its stepwise approach, simulation of the proposed converters for real-time applications and corresponding experimental results, performance improvement paradigms, and overall analysis.

Power Converters for Electric Vehicles

L. Ashok Kumar; S. Albert Alexander

CRC Press

1989

Abstract

The book Power Converters for Electric Vehicles gives an overview, topology, design, and simulation of different types of converters used in electric vehicles (EV). It covers a wide range of topics ranging from the fundamentals of EV, Hybrid EV and its stepwise approach, simulation of the proposed converters for real-time applications and corresponding experimental results, performance improvement paradigms, and overall analysis. Drawing upon the need for novel converter topologies, this book provides the complete solution for the power converters for EV applications along with simulation exercises and experimental results. It explains the need for power electronics in the improvement of performance in EV.

The contents of the book include 14 chapters:

+ Chapter 1 Introduction

+ Chapter 2 Bidirectional Converter Topologies for Plug-In Electric Vehicles

+ Chapter 3 Bidirectional Battery Charger for an Electric Vehicle

+ Chapter 5 Bidirectional DC–DC Converter for Ultra-Capacitor Applications

+ Chapter 6 Integrated Bidirectional Converters for Plug-In HEV Applications

+ Chapter 7 Direct Conversion of an AC–DC Converter for Plug-In Hybrid Vehicles

+ Chapter 8 Resonant Converter for a Bidirectional EV Charger

+ Chapter 9 Isolated Bidirectional AC–DC Converter for a DC Distribution System

+ Chapter 10 Bidirectional T-Type Converter Topology for EV Applications

+ Chapter 11 Multilevel Two-Quadrant Converter for Regenerative Braking

+ Chapter 12 Multiphase Integrated On-board Charger for Electric Vehicles

+ Chapter 13 Split Converter-Fed SRM Drive for Flexible Charging in EV and HEV Applications

+ Chapter 14 Wireless Topology for EV Battery Charging

Citation

L. Ashok Kumar; S. Albert Alexander. Power Converters for Electric Vehicles. CRC Press, 1989

Collection

Bộ sưu tập Lĩnh vực Công nghệ ô tô

Related document

Power Converters for Electric VehiclesIntegrated vehicle dynamics and controlAutomotive steering, suspension, and alignment

Power Converters for Electric Vehicles

Integrated vehicle dynamics and control

Automotive steering, suspension, and alignment

QR code

Power Converters for Electric Vehicles

Content

  • Thứ Ba, 19:42 29/11/2022

Tin tiêu điểm

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023
Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Chủ Nhật, 15:56 06/08/2023

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Các bài đã đăng

Reflect 4: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Tư, 13:37 22/11/2023

Reflect 3: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Tư, 13:26 22/11/2023

Reflect 3: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Tư, 13:14 22/11/2023

Giáo trình Vật lý 1

Thứ Ba, 12:56 14/11/2023

Giáo trình Quản trị chiến lược

Thứ Ba, 10:24 14/11/2023

Hệ thống văn bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng (được sửa đổi, bổ sung đến quý II/2007)

Thứ Ba, 19:33 29/11/2022

Hồ Chí Minh - Người mang lại ánh sáng

Thứ Ba, 19:18 29/11/2022

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

Thứ Ba, 19:00 29/11/2022

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam tập II (1954-1975)

Thứ Ba, 18:41 29/11/2022

Unlock Level 1 Listening, Speaking and Critical Thinking Student`s Book with Digital Pack

Thứ Ba, 18:37 29/11/2022

Video giới thiệu