Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam tập II (1954-1975)

Cuốn sách giới thiệu về sự Lãnh đạo cuộc kháng chiến chống Mỹ và ý nghĩa lịch sử, bài học kinh nghiệm của cuộc kháng chiến chống Mỹ.

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam tập II (1954-1975)

Đinh Lục

CTQG

1995

Tóm tắt

Dưới ánh sáng của học thuyết Mác – Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản Việt Nam, người lãnh đạo toàn thể nhân dân Việt Nam ta dựng nên pho lịch sử bằng vàng thời chống Mỹ, ngày nay đang cùng với cộng đồng dân tộc tiếp tục viết pho lịch sử bằng vàng mới. Đó là xu thế đổi mới đang diễn ra trong mọi lĩnh vực của cuộc sống mà mọi người chúng ta đều phải lĩnh hội giá trị vô song của nó và thể hiện bằng việc làm để luôn luôn xứng đáng với lời nói rất đẹp của Bác Hồ.

Cuốn sách giới thiệu về sự Lãnh đạo cuộc kháng chiến chống Mỹ với 5 chương:

- Chương VIII: Giữ gìn lực lượng ở miền Nam củng cố miền Bắc (1954-1960)

- Chương IX: Đánh thắng chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” ở miền Nam và đẩy mạnh xây dựng miền Bắc (1961-1965)

- Chương X: Đánh thắng chiến lược “Chiến tranh cục bộ” chuyển hướng xây dựng miền Bắc (1965-1968)

- Chương XI: Đánh thắng chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh”(1969-1972)

- Chương XII: Giải phóng hoàn toàn miền Nam (1973-1975)

Trích dẫn

Đinh Lục, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam tập II(1954-1975), CTQG, 1995.

Bộ sưu tập

Lĩnh vực Lịch sử, địa lý

Tài liệu liên quan

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam tập II (1954-1975)Giáo trình lịch sử Việt Nam từ 1945 đến nayNhững mẩu chuyện Lịch sử Thế giới. Tập 2
Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam tập II (1954-1975)

Giáo trình lịch sử Việt Nam từ 1945 đến nay

Những mẩu chuyện Lịch sử Thế giới Tập 2

Mã QR

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam tập II (1954-1975)

Nội dung

  • Thứ Ba, 18:41 29/11/2022

Tin tiêu điểm

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023
[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

Thứ Hai, 08:55 06/11/2023

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023

Các bài đã đăng

Cảm luận nghệ thuật

Thứ Tư, 08:42 21/02/2024

Giáo trình địa lý du lịch

Thứ Tư, 08:28 21/02/2024

Cẩm nang công tác pháp chế

Thứ Tư, 08:00 21/02/2024

Người Khơ Mú ở Việt nam

Thứ Năm, 10:06 01/02/2024

Hướng dẫn thực hiện cơ chế, chính sách tài chính phục vụ xóa đói, giảm nghèo

Thứ Năm, 09:56 01/02/2024

Unlock Level 1 Listening, Speaking and Critical Thinking Student`s Book with Digital Pack

Thứ Ba, 18:37 29/11/2022

Lịch sử Quân đội nhân dân Việt Nam tập I

Thứ Ba, 18:04 29/11/2022

Mẹo hay trong cuộc sống

Thứ Ba, 16:20 29/11/2022

Thu hút & giữ chân nhân tài : Tạo môi trường làm việc hấp dẫn cho người tài năng

Thứ Ba, 16:02 29/11/2022

Từ một cuộc đời suy ngẫm về đạo làm người

Thứ Ba, 15:34 29/11/2022