Unlock Level 1 Listening, Speaking and Critical Thinking Student`s Book with Digital Pack

This books is develops students' ability to think critically in an academic context right from the start of their language learning. Every level has 100% new, inspiring video on a range of academic topics.

Unlock Level 1 Listening, Speaking and Critical Thinking Student`s Book with Digital Pack

White, N.M.

Cambridge University Press

2021

Abstract

Get your students thinking critically. A six-level skills-based English course.
Unlock Listening, Speaking & Critical Thinking is a six-level, research-informed, academic-light English course created to build the skills and language students need for their studies.
It develops students' ability to think critically in an academic context right from the start of their language learning. Every level has 100% new, inspiring video on a range of academic topics.
Critical Thinking sections develop the lower- and higher-order thinking skills required for the productive speaking task, with measureable progress.
Every unit is enhanced with fully integrated, bespoke Classroom App material to extend the skills and language students are learning in the book.

Contents:

 1. People;

 2. Seasons;

 3. Lifestyle;

 4. Places;

 5. Sport;

 6. Jobs;

 7. Homes and buildings;

 8. Food and culture;

 9. Animals;

 10. Transport.

Citation

White, N.M., Unlock Level 1 Listening, Speaking and Critical Thinking Student`s Book with Digital Pack, Cambridge University Press, 2021

Collection

Lĩnh vực Ngoại ngữ

Related document

Unlock Level 1 Listening, Speaking and Critical Thinking Student`s Book with Digital PackEnglish Grammar in use A self - study reference and practice book for intermediate studentsWord Formation = Cấu tạo từ tiếng Anh

Unlock Level 1 Listening, Speaking and Critical Thinking Student`s Book with Digital Pack

English Grammar in use: A self - study reference and practice book for intermediate studentsWord Formation = Cấu tạo từ tiếng Anh

QR code

Unlock Level 1 Listening, Speaking and Critical Thinking Student`s Book with Digital Pack

Content

 • Thứ Ba, 18:37 29/11/2022

Tin tiêu điểm

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023
[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

Thứ Hai, 08:55 06/11/2023

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023

Các bài đã đăng

Giáo trình nhập môn du lịch học

Thứ Tư, 10:13 28/02/2024

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong xây dựng địa chất và khai thác dầu khí

Thứ Tư, 09:57 28/02/2024

Công nghệ khống chế ô nhiễm khí quyển

Thứ Tư, 09:40 28/02/2024

Cảm luận nghệ thuật

Thứ Tư, 08:42 21/02/2024

Giáo trình địa lý du lịch

Thứ Tư, 08:28 21/02/2024

Lịch sử Quân đội nhân dân Việt Nam tập I

Thứ Ba, 18:04 29/11/2022

Mẹo hay trong cuộc sống

Thứ Ba, 16:20 29/11/2022

Thu hút & giữ chân nhân tài : Tạo môi trường làm việc hấp dẫn cho người tài năng

Thứ Ba, 16:02 29/11/2022

Từ một cuộc đời suy ngẫm về đạo làm người

Thứ Ba, 15:34 29/11/2022

Từ điển khoa học và kỹ thuật Anh - Việt English Vietnamese scientific and technical dictonary

Thứ Ba, 15:04 29/11/2022