Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

Cuốn sách gồm đề cương bài giảng bộ môn lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam; Cuộc vận động thành lập Đảng cộng sản Việt Nam; Đảng lãnh đạo và tổ chức cuộc đấu tranh cách mạng tiến lên khởi nghĩa giành chính quyền; Tổng kết lịch sử 65 năm đấu tranh của Đảng cộng sản Việt Nam.

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

Kiều Xuân Bá

CTQG

2002

Tóm tắt

Cuốn sách gồm 7 bài do Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn:

- Mở đầu: Đối tượng nghiên cứu môn lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

- Bài I: Cuộc vận động thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

- Bài II: Đảng lãnh đạo và tổ chức cuộc đấu tranh cách mạng tiến lên khởi nghĩa giành chính quyền (1930-1945)

- Bài III: Đảng lãnh đạo cuộc đấu tranh bảo vệ chính quyền cách mạng và tiến hành kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945-1954)

- Bài IV: Đảng lãnh đạo tiến hành đồng thời hai chiến lược cách mạng, thực hiện mục tiêu chung giải phóng miền Nam thống nhất Tổ quốc (1954-1975)

- Bài V: Đảng lãnh đạo công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội trên cả nước và bảo vệ Tổ quốc thống nhất (1975-2001)

- Bài VI: Tổng kết lịch sử 72 năm đấu tranh của Đảng Cộng sản Việt Nam

Trích dẫn

Kiều Xuân Bá, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, GD, 2002.

Bộ sưu tập

Lĩnh vực Lịch sử, địa lý

Tài liệu liên quan

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt NamLịch sử Trung Cận ĐôngTheo dòng chảy lịch sử Việt Nam
Lịch sử Đảng Cộng sản Việt NamLịch sử Trung Cận ĐôngTheo dòng chảy lịch sử Việt Nam

Mã QR

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

Nội dung

  • Thứ Ba, 19:00 29/11/2022

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam tập II (1954-1975)

Thứ Ba, 18:41 29/11/2022

Unlock Level 1 Listening, Speaking and Critical Thinking Student`s Book with Digital Pack

Thứ Ba, 18:37 29/11/2022

Lịch sử Quân đội nhân dân Việt Nam tập I

Thứ Ba, 18:04 29/11/2022

Mẹo hay trong cuộc sống

Thứ Ba, 16:20 29/11/2022

Thu hút & giữ chân nhân tài : Tạo môi trường làm việc hấp dẫn cho người tài năng

Thứ Ba, 16:02 29/11/2022