Vận trù mờ

Nội dung cuốn sách bao gồm 12 chương: Vật trù mờ, lý thuyết tập mờ, quan hệ mờ, số học mờ, lý thuyết khả năng, logic mờ, Ra quyết định; Dự báo; Phân tích kinh tế dự án; phân tích thời gian hoàn thành dự án; Kiểm soát chất lượng; Hoạch định vật tư tồn kho.

Vận trù mờ

Nguyễn Như Phong

ĐHQG Tp. HCM

2010

Tóm tắt

Kỹ thuật công nghiệp là một ngành kỹ thuật giống những ngành kỹ thuật khác như Kỹ thuật điện, kỹ thuật điện tử, kỹ thuật xây dựng, kỹ thuật cơ khí…đào tạo các kỹ sư có kiến thức và kỹ năng để thiết kế, vận hành, cải tiến hiệu quả hệ thống sản xuất dịch vụ, là hệ thống tích hợp con người, thiết bị, vật liệu, thông tin, năng lượng.

Vận trù học, một công cụ quan trọng trong kỹ thuật Công nghiệp, là khoa học bắt đầu từ thế chiến II, ở nước Anh với ý nghĩa ban đầu là nghiên cứu các hoạt động quân sự.

Vận trù mờ được biên soạn cho sinh viên và nghiên cứu sinh ngành kỹ thuật hệ thống công nghiệp.

Chương 1: Vật trù mờ

Chương 2: Lý thuyết tập mờ

Chương 3: Quan hệ mờ

Chương 4: Số học mờ

Chương 5: lý thuyết khả năng

Chương 6: Logic mờ

Chương 7: Ra quyết định

Chương 8: Dự báo

Chương 9: Phân tích kinh tế dự án

Chương 10: Phân tích thời gian hoàn thành dự án

Chương 11: Kiểm soát chất lượng

Chương 12: Hoạch định vật tư tồn kho

Trích dẫn

Nguyễn Như Phong. Vận trù mờ. ĐHQG Tp. HCM, 2010.

Bộ sưu tập

Lĩnh vực Cơ Khí, Chế tạo máy

Tài liệu liên quan

Vận trù mờHệ thống sản xuất Giáo trình tối ưu hóa quá trình cắt gọt
Vận trù mờHệ thống sản xuấtGiáo trình tối ưu hóa quá trình cắt gọt

Mã QR

Vận trù mờ

Nội dung

  • Thứ Hai, 14:42 24/10/2022