Injection Mold Design Engineering

The book provides very pragmatic analysis with worked examples that can be readily adapted to real-world product design applications. It will help students and practitioners to understand the inner workings of injection molds and encourage them to think outside the box in developing innovative and highly functional mold designs.

Injection Mold Design Engineering

David O. Kazmer

Hanser Publishers, Munich

2016

Abstract

This book provides a structured methodology and scientific basis for engineering injection molds. The topics are presented in a top-down manner, beginning with introductory definitions and the big picture before proceeding to layout and detailed design of molds. The book provides very pragmatic analysis with worked examples that can be readily adapted to real-world product design applications. It will help students and practitioners to understand the inner workings of injection molds and encourage them to think outside the box in developing innovative and highly functional mold designs. This new edition has been extensively revised with new content that includes more than 80 new and revised figures and tables, coverage of development strategy, 3D printing, in-mold sensors, and practical worksheets, as well as a completely new chapter on the mold commissioning process, part approval, and mold maintenance.

Content:

 1. Introduction

 2. Plastic part design

 3. Mold cost estimation

 4. Mold layout design

 5. Cavity filling analysis and design

 6. Feed system design

 7. Gating design

 8. Venting

 9. Cooling system design

 10. Shrinkage and warpage

 11. Ejection system design

 12. Structural system design

 13. Mold technologies

 14. Mold commissioning.

Citation

David O. Kazmer, Injection Mold Design Engineering, Hanser Publishers, Munich, 2016

Collection

Lĩnh vực Cơ khí, Chế tạo máy

Related document

Injection Mold Design EngineeringMachine learning Hands-on for developers and technical professionalsMaintenance Engineering Handbook, Eighth edition
Injection Mold Design EngineeringMachine Learning: Hands-On for Developers and Technical ProfessionalsMaintenance Engineering Handbook, Eighth edition

QR code

Injection Mold Design Engineering

Content

 • Chủ Nhật, 09:57 26/02/2023

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Pathways 2: Reading, Writing and Critical Thinking

Thứ Tư, 13:52 12/06/2024

Giáo trình Cao học quản trị chiến lược - Cập nhật BSC

Thứ Sáu, 14:43 07/06/2024

Mạng nơ-rôn và ứng dụng trong xử lý tín hiệu

Thứ Sáu, 14:34 07/06/2024

Introduction to Self - Driving Vehicle Technology

Chủ Nhật, 09:43 26/02/2023

みんなの日本語初級II 第2版 翻訳・文法解説 ベトナム語版 = Minna No Nihongo sơ cấp 2: Bản dịch và giải thích ngữ pháp tiếng Việt Tái bản lần 2

Chủ Nhật, 09:25 26/02/2023

みんなの日本語初級I 第2版 翻訳・文法解説ベトナム語版 = Minna No Nihongo sơ cấp 1: Bản dịch và giải thích ngữ pháp tiếng Việt Tái bản lần 2

Chủ Nhật, 08:28 26/02/2023

日本語能力試験 N1文字・語彙 = Kỳ thi năng lực tiếng Nhật N1 Chữ cái / Từ vựng

Thứ Bảy, 22:51 25/02/2023

日本語能力試験 N2聴解・読解 CD = Đĩa CD Nghe / Đọc của Kỳ thi Năng lực Nhật ngữ N2

Thứ Bảy, 22:31 25/02/2023