Vật liệu xây dựng

Giáo trình Vật liệu xây dựng này, được biên soạn theo đề cường của chương trình cải cách do Hội đồng môn học ngành xây dựng thông qua, sẽ giới thiệu những vấn đề chung nhất, phân tích những cơ sở lý thuyết của mối tương quan giữa thành phần, cấu trúc và tính chất với các giải pháp công nghệ thích hợp để đạt được những chỉ tiêu tính chất yêu cầu của từng loại vật liệu xây dựng.

Vật liệu xây dựng Viết theo chương trình đã được Hội đồng môn học ngành Xây dựng thông qua.

Phùng Văn Lự; Phạm Duy Hữu

Giáo dục

1999

Tóm tắt

Vật liệu xây dựng chiếm một vị trí đặc biệt quan trọng trong các công trình xây dựng. Chất lượng của vật liệu có ảnh hưởng lớn đến chất lượng và tuổi thọ công trình.

Giáo trình Vật liệu xây dựng này, được biên soạn theo đề cường của chương trình cải cách do Hội đồng môn học ngành xây dựng thông qua, sẽ giới thiệu những vấn đề chung nhất, phân tích những cơ sở lý thuyết của mối tương quan giữa thành phần, cấu trúc và tính chất với các giải pháp công nghệ thích hợp để đạt được những chỉ tiêu tính chất yêu cầu của từng loại vật liệu xây dựng.

Nội dung bao gồm hai phần:

  • Phần 1: Những cơ sở của vật liệu học xây dựng
  • Phần 2: Vật liệu và các sản phẩm xây dựng

Làm tài liệu học tập cho sinh viên đại học ngành công trình và các ngành có liên quan khác, đồng thời cũng là tài liệu tham khảo cho các ngành có liên quan...

Trích dẫn

Phùng Văn Lư; Phạm Duy Hữu. Vật liệu xây dựng Viết theo chương trình đã được Hội đồng môn học ngành XD thông qua . Giáo dục, 1999.

Bộ sưu tập

Lĩnh vực Cơ Khí, Chế tạo máy

Tài liệu liên quan

Vật liệu xây dựngCơ sở thiết kế máyCông nghệ CNC
Vật liệu xây dựngCơ sở thiết kế máyCông nghệ CNC

Mã QR

Vật liệu xây dựng

Nội dung

  • Thứ Ba, 14:00 25/10/2022

Tin tiêu điểm

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023
Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Chủ Nhật, 15:56 06/08/2023

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Các bài đã đăng

Reflect 3: Reading & Writing (Student's Book)

Thứ Sáu, 13:18 29/09/2023

Reflect 3: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 10:12 29/09/2023

Reflect 2: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:01 29/09/2023

Reading explorer 5 3rd Edition (Teacher's book)

Thứ Sáu, 08:43 29/09/2023

Reflect 2: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Sáu, 09:55 22/09/2023

Những tiếng vỗ cánh; Lặng lẽ Sa Pa; Sáng mai nào xế chiều nào

Thứ Ba, 13:55 25/10/2022

Giáo trình khai phá dữ liệu

Thứ Ba, 13:47 25/10/2022

Tiểu thuyết – Trường ca: Tuổi thơ dữ dội; Tiếng hát trên địa ngục Côn Đảo

Thứ Ba, 13:27 25/10/2022

Truyện- Tiểu thuyết: Đọc lại truyện Kiều; Bút máu; Lửa rừng

Thứ Ba, 13:12 25/10/2022

Operations management : Contemporary concepts and cases fifth edition

Thứ Ba, 13:03 25/10/2022

Video giới thiệu