Gia công kim loại và an toàn trong công nghiệp

Giới thiệu những kiến thức về gia công kim loại cơ sở, an toàn và sức khỏe trong công nghiệp.

Gia công kim loại và an toàn trong công nghiệp

Yoo Byung Keok, Moon Hwang up

Lao động xã hội

2002

Tóm tắt

Giới thiệu những kiến thức về gia công kim loại cơ sở, an toàn và sức khỏe trong công nghiệp.

Nội dung cuốn sách bao gồm 2 phần:

Phần 1: Gia công kim loại cơ sở

Phần 2: An toàn và sức khỏe trong công nghiệp

Giáo trình được dùng làm tài liệu tham khảo cho sinh viên và các bạn đọc có nhu cầu nghiên cứu về lĩnh vực gia công kim loại.

Trích dẫn

Yoo Byung Keok, Moon Hwang up.Gia công kim loại và an toàn trong công nghiệp . Lao động xã hội, 2002.

Bộ sưu tập

Lĩnh vực Cơ khí, Chế tạo máy

Tài liệu liên quan

Gia công kim loại và an toàn trong công nghiệpCơ sở thiết kế máyGiáo trình thiết kế thực nghiệm trong chế tạo máy
Gia công kim loại và an toàn trong công nghiệpCơ sở thiết kế máyGiáo trình thiết kế thực nghiệm trong chế tạo máy

Mã QR

Gia công kim loại và an toàn trong công nghiệp

Nội dung

  • Thứ Tư, 13:57 10/08/2022