Between one and many : The art and science of public speaking

Between One and Many: The Art and Science of Public Speaking presents public speaking as a living and dynamic transaction in which the meaning of the message emerges from the relationship between the speaker and the audience

Between one and many : The art and science of public speaking

Steven R. Brydon

McGraw-Hill

2008

Abstract

Between One and Many: The Art and Science of Public Speaking presents public speaking as a living and dynamic transaction in which the meaning of the message emerges from the relationship between the speaker and the audience.

From this perspective, students are encouraged to think critically about their communication and recognize the centrality of the audience in speech preparation.

Citation

Steven R. Brydon. Between one and many : The art and science of public speaking. McGraw-Hill, 2008

Collection

Lĩnh vực khác

Related document

Between one and many : The art and science of public speakingAll you need is a good ideaAn Everyone Culture: Becoming a Deliberately Developmental Organization
Between one and many : The art and science of public speakingAll you need is a good ideaAn Everyone Culture: Becoming a Deliberately Developmental Organization

QR code

Between one and many : The art and science of public speaking

Content

  • Thứ Tư, 13:52 10/08/2022

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Lorna Doone

Thứ Tư, 13:47 10/08/2022

DIY quick fix: problem - solving techniques for repairing and improving your home

Thứ Tư, 13:39 10/08/2022

Breakthrough: How Great Companies Set Outrageous Objectives and Achieve Them

Thứ Tư, 13:36 10/08/2022

Love by Design

Thứ Tư, 13:32 10/08/2022

Branding Across Borders

Thứ Tư, 13:29 10/08/2022