DIY quick fix: problem - solving techniques for repairing and improving your home

Offers a host of quick-fix techniques and advice for homeowners looking to tackle the most common do-it-yourself home improvement problems.

DIY quick fix: problem - solving techniques for repairing and improving your home

Theresa Coleman; Julian Cassell; Peter Parham

DK

2008

Abstract

With step-by-step instructions, lists of tools and materials, detailed techniques, and annotated, close-up illustrations that take readers through the process of jobs ranging from repairing burst pipes to freeing stuck windows.

1. Alterations and repairs

2. Kitchens and bathrooms

3. Decorating and finishing

4. Outdoor repairs

5. Electrics

6. Plumbing and heating

Citation

Theresa Coleman; Julian Cassell; Peter Parham. DIY quick fix: problem - solving techniques for repairing and improving your home. DK, 2008.

Collection

Lĩnh vực khác

Related document

DIY quick fix: problem - solving techniques for repairing and improving your homeAll you need is a good ideaAn Everyone Culture: Becoming a Deliberately Developmental Organization

DIY quick fix: problem - solving techniques for repairing and improving your home

All you need is a good ideaAn Everyone Culture: Becoming a Deliberately Developmental Organization

QR code

DIY quick fix: problem - solving techniques for repairing and improving your home

Content

  • Thứ Tư, 13:39 10/08/2022

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Reflect 2: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Sáu, 09:55 22/09/2023

Reflect 1: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:43 22/09/2023

Reflect 1: Reading & Writing

Thứ Sáu, 09:25 22/09/2023

Reflect 1: Listening & Speaking (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:10 22/09/2023

Tìm hiểu văn hóa tâm linh của người Việt

Thứ Sáu, 08:33 22/09/2023

Breakthrough: How Great Companies Set Outrageous Objectives and Achieve Them

Thứ Tư, 13:36 10/08/2022

Love by Design

Thứ Tư, 13:32 10/08/2022

Branding Across Borders

Thứ Tư, 13:29 10/08/2022

50 Fast Digital Video Techniques

Thứ Tư, 13:28 10/08/2022

Giáo trình thiết bị cơ khí xưởng luyện thép lò điện

Thứ Tư, 13:28 10/08/2022

Video giới thiệu