Giáo trình lập chương trình gia công sử dụng chu trình tự động, bù dao tự động trên máy CNC

Nội dung cuốn sách: Lập chương trình gia công sử dụng chu trình tự động bù dao tự động trên máy tiện CNC; lập chương trình gia công sử dụng chu trình tự động bù dao tự động trên máy phay CNC.

Giáo trình lập chương trình gia công sử dụng chu trình tự động, bù dao tự động trên máy CNC

Bùi Thanh Trúc; Phạm Minh Đạo

Lao động

2010

Tóm tắt

Hiệu quả kinh tế khi gia công chi tiết trên máy CNC là chỉ tiêu quan trọng để xác định sự cần thiết sử dụng máy CNC trong quá trình công nghệ và phạm vi ứng dụng. Các máy CNC có giá thành rất cao so với các máy vạn năng thông thường, do đó hiệu quả sử dụng chúng phải thể hiện ở năng suất lao động, độ chính xác và khả năng thực hiện các chương trình đã được lập sẵn.

Nội dung cuốn sách gồm 2 phần:

Phần 1: Lập chương trình gia công sử dụng chu trình tự động bù dao tự động trên máy tiện CNC.

Phần 2: Lập chương trình gia công sử dụng chu trình tự động bù dao tự động trên máy phay CNC.

Trích dẫn

Bùi Thanh Trúc; Phạm Minh Đạo. Giáo trình lập chương trình gia công sử dụng chu trình tự động, bù dao tự động trên máy CNC. Lao động, 2010.

Bộ sưu tập

Lĩnh vực Cơ khí, Chế tạo máy

Tài liệu liên quan

Giáo trình lập chương trình gia công sử dụng chu trình tự động, bù dao tự động trên máy CNCCơ sở thiết kế máyGiáo trình phương pháp kiểm tra không phá hủy kim loại
Giáo trình lập chương trình gia công sử dụng chu trình tự động, bù dao tự động trên máy CNCCơ sở thiết kế máyGiáo trình phương pháp kiểm tra không phá hủy kim loại

Mã QR

Giáo trình lập chương trình gia công sử dụng chu trình tự động, bù dao tự động trên máy CNC

Nội dung

  • Thứ Hai, 08:36 15/08/2022

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Hành vi tổ chức trong một thế giới đang thay đổi

Thứ Năm, 07:29 01/06/2023

ホテル概論 = Tổng quan về khách sạn

Thứ Tư, 16:35 31/05/2023

Kỹ thuật phục hồi chỉnh sửa hình ảnh bằng photoshop - Tập 1

Thứ Tư, 10:03 31/05/2023

Mastering Windows Server 2008 R2

Thứ Tư, 09:40 31/05/2023

Internet - sinh viên - lối sống: một nghiên cứu xã hội học về phương tiện truyền thông kiểu mới

Thứ Tư, 09:30 31/05/2023

Rendezvous with Rama

Thứ Hai, 08:30 15/08/2022

Get it Korean Grammar 1 = 경희 한국어 문법 1

Thứ Hai, 01:25 15/08/2022

Get it Korean Writing 6 = 경희 한국어 쓰기 6

Thứ Hai, 01:09 15/08/2022

Get it Korean Writing 5 = 경희 한국어 쓰기 5

Thứ Hai, 01:03 15/08/2022

Get it Korean Writing 4 = 경희 한국어 쓰기 4

Thứ Hai, 00:45 15/08/2022

Video giới thiệu