Giáo trình lập chương trình gia công sử dụng chu trình tự động, bù dao tự động trên máy CNC

Nội dung cuốn sách: Lập chương trình gia công sử dụng chu trình tự động bù dao tự động trên máy tiện CNC; lập chương trình gia công sử dụng chu trình tự động bù dao tự động trên máy phay CNC.

Giáo trình lập chương trình gia công sử dụng chu trình tự động, bù dao tự động trên máy CNC

Bùi Thanh Trúc; Phạm Minh Đạo

Lao động

2010

Tóm tắt

Hiệu quả kinh tế khi gia công chi tiết trên máy CNC là chỉ tiêu quan trọng để xác định sự cần thiết sử dụng máy CNC trong quá trình công nghệ và phạm vi ứng dụng. Các máy CNC có giá thành rất cao so với các máy vạn năng thông thường, do đó hiệu quả sử dụng chúng phải thể hiện ở năng suất lao động, độ chính xác và khả năng thực hiện các chương trình đã được lập sẵn.

Nội dung cuốn sách gồm 2 phần:

Phần 1: Lập chương trình gia công sử dụng chu trình tự động bù dao tự động trên máy tiện CNC.

Phần 2: Lập chương trình gia công sử dụng chu trình tự động bù dao tự động trên máy phay CNC.

Trích dẫn

Bùi Thanh Trúc; Phạm Minh Đạo. Giáo trình lập chương trình gia công sử dụng chu trình tự động, bù dao tự động trên máy CNC. Lao động, 2010.

Bộ sưu tập

Lĩnh vực Cơ khí, Chế tạo máy

Tài liệu liên quan

Giáo trình lập chương trình gia công sử dụng chu trình tự động, bù dao tự động trên máy CNCCơ sở thiết kế máyGiáo trình phương pháp kiểm tra không phá hủy kim loại
Giáo trình lập chương trình gia công sử dụng chu trình tự động, bù dao tự động trên máy CNCCơ sở thiết kế máyGiáo trình phương pháp kiểm tra không phá hủy kim loại

Mã QR

Giáo trình lập chương trình gia công sử dụng chu trình tự động, bù dao tự động trên máy CNC

Nội dung

  • Thứ Hai, 08:36 15/08/2022