Rendezvous with Rama

Rendezvous with Rama is a science fiction novel by British writer Arthur C. Clarke first published in 1973. Set in the 2130s, the story involves a 50-by-20-kilometre (31 by 12 mi) cylindrical alien starship that enters the Solar System.

Rendezvous with Rama

Arthur C. Clarke

MacMillan

2005

Abstract

Rendezvous with Rama is a science fiction novel by British writer Arthur C. Clarke first published in 1973. Set in the 2130s, the story involves a 50-by-20-kilometre (31 by 12 mi) cylindrical alien starship that enters the Solar System. The story is told from the point of view of a group of human explorers who intercept the ship in an attempt to unlock its mysteries. The novel won both the Hugo and Nebula awards upon its release, and is regarded as one of the cornerstones in Clarke's bibliography. The concept was later extended with several sequels, written by Clarke and Gentry Lee.

Citation

Arthur C. Clarke, Rendezvous with Rama, MacMillan, 2005.

Collection

Lĩnh vực Ngoại ngữ

Related document

Rendezvous with Rama민중 실용 국어사전 ( 개정판) = Từ điển ngôn ngữ thực dụng toàn dânLuyện thi năng lực Nhật ngữ N4: Hán tự - từ vựng
Rendezvous with Rama

민중 실용 국어사전 ( 개정판) = Từ điển ngôn ngữ thực dụng toàn dân

Luyện thi năng lực Nhật ngữ N4: Hán tự - từ vựng

QR code

Rendezvous with Rama

Content

  • Thứ Hai, 08:30 15/08/2022

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Get it Korean Grammar 1 = 경희 한국어 문법 1

Thứ Hai, 01:25 15/08/2022

Get it Korean Writing 6 = 경희 한국어 쓰기 6

Thứ Hai, 01:09 15/08/2022

Get it Korean Writing 5 = 경희 한국어 쓰기 5

Thứ Hai, 01:03 15/08/2022

Get it Korean Writing 4 = 경희 한국어 쓰기 4

Thứ Hai, 00:45 15/08/2022

Get it Korean Writing 3 = 경희 한국어 쓰기 3

Thứ Hai, 00:38 15/08/2022