Rendezvous with Rama

Rendezvous with Rama is a science fiction novel by British writer Arthur C. Clarke first published in 1973. Set in the 2130s, the story involves a 50-by-20-kilometre (31 by 12 mi) cylindrical alien starship that enters the Solar System.

Rendezvous with Rama

Arthur C. Clarke

MacMillan

2005

Abstract

Rendezvous with Rama is a science fiction novel by British writer Arthur C. Clarke first published in 1973. Set in the 2130s, the story involves a 50-by-20-kilometre (31 by 12 mi) cylindrical alien starship that enters the Solar System. The story is told from the point of view of a group of human explorers who intercept the ship in an attempt to unlock its mysteries. The novel won both the Hugo and Nebula awards upon its release, and is regarded as one of the cornerstones in Clarke's bibliography. The concept was later extended with several sequels, written by Clarke and Gentry Lee.

Citation

Arthur C. Clarke, Rendezvous with Rama, MacMillan, 2005.

Collection

Lĩnh vực Ngoại ngữ

Related document

Rendezvous with Rama민중 실용 국어사전 ( 개정판) = Từ điển ngôn ngữ thực dụng toàn dânLuyện thi năng lực Nhật ngữ N4: Hán tự - từ vựng
Rendezvous with Rama

민중 실용 국어사전 ( 개정판) = Từ điển ngôn ngữ thực dụng toàn dân

Luyện thi năng lực Nhật ngữ N4: Hán tự - từ vựng

QR code

Rendezvous with Rama

Content

  • Thứ Hai, 08:30 15/08/2022

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Reflect 2: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Sáu, 09:55 22/09/2023

Reflect 1: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:43 22/09/2023

Reflect 1: Reading & Writing

Thứ Sáu, 09:25 22/09/2023

Reflect 1: Listening & Speaking (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:10 22/09/2023

Tìm hiểu văn hóa tâm linh của người Việt

Thứ Sáu, 08:33 22/09/2023

Get it Korean Grammar 1 = 경희 한국어 문법 1

Thứ Hai, 01:25 15/08/2022

Get it Korean Writing 6 = 경희 한국어 쓰기 6

Thứ Hai, 01:09 15/08/2022

Get it Korean Writing 5 = 경희 한국어 쓰기 5

Thứ Hai, 01:03 15/08/2022

Get it Korean Writing 4 = 경희 한국어 쓰기 4

Thứ Hai, 00:45 15/08/2022

Get it Korean Writing 3 = 경희 한국어 쓰기 3

Thứ Hai, 00:38 15/08/2022

Video giới thiệu