Path planning of cooperative mobile robots using discrete event model

The book Path Planning of Cooperative Mobile Robots Using Discrete Event Models begins with a brief definition of the Path Planning and Motion Control problems and their state of the art. It then presents different types of discrete models such as FSA and PNs.

Path planning of cooperative mobile robots using discrete event model

Cristian Mahulea

Wiley

2010

Abstract

The RMTool MATLAB toolbox is described thereafter, for readers who will need it to provide numerical experiments in the last section. The book also discusses cell decomposition approaches and shows how the divided environment can be translated into an FSA by assigning to each cell a discrete state, while the adjacent relation together with the robot's dynamics implies the discrete transitions.

The contents of the book include 7 chapters

+ Chapter 1: Introduction

+ Chapter 2: Robot motion toolbox

+ Chapter 3: Cell decomposition algoriths

+ Chapter 4:Discrete event system models

+ Chapter 5: Path planning using transition system models

+ Chapter 6: Path and task planning using petri net models

+ Chapter 7: Concluding remarks.

Citation

Cristian Mahulea. Path planning of cooperative mobile robots using discrete event model. Wiley, 2010

Collection

Bộ sưu tập Lĩnh vực Cơ khí

Related document

Path planning of cooperative mobile robots using discrete event modelsPrecision machining technologySmart manufacturing innovation and transformation

Path planning of cooperative mobile robots using discrete event models

Precision machining technology

Smart manufacturing innovation and transformation

QR code

Path planning of cooperative mobile robots using discrete event models

Content

  • Thứ Ba, 14:51 29/11/2022

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Pathways 2: Reading, Writing and Critical Thinking

Thứ Tư, 13:52 12/06/2024

Giáo trình Cao học quản trị chiến lược - Cập nhật BSC

Thứ Sáu, 14:43 07/06/2024

Mạng nơ-rôn và ứng dụng trong xử lý tín hiệu

Thứ Sáu, 14:34 07/06/2024

Introduction to Mobile Robot Control

Thứ Ba, 14:40 29/11/2022

Công thức thành công của doanh nhân : Điều làm nên sự khác biệt của các triệu phú

Thứ Ba, 14:39 29/11/2022

The camera assistant A complete professional handbook

Thứ Ba, 14:35 29/11/2022

Strategic Management of Resources And Relationships

Thứ Ba, 14:24 29/11/2022

Vehicular Communications for Smart Carst

Thứ Ba, 14:23 29/11/2022