Thực hành cơ khí 3: gia công cắt gọt

Những kiến thức lý thuyết và bài tập thực hành gia công cắt gọt trong cơ khí: gia công tiện, gia công phay và bào.

Thực hành cơ khí 3: gia công cắt gọt

Lưu Quang Huy; Nguyễn Viết Tiếp

Giáo dục

2000

Tóm tắt

Những kiến thức lý thuyết và bài tập thực hành gia công cắt gọt trong cơ khí: gia công tiện, gia công phay và bào.

Nội dung cuốn sách bao gồm:

Phần 1: Gia công tiện

Phần 2: Gia công Phay và Bào.

Trích dẫn

Lưu Quang Huy; Nguyễn Viết Tiếp. Thực hành cơ khí 3: gia công cắt gọt. Giáo dục, 2000.

Bộ sưu tập

Lĩnh vực Cơ khí, Chế tạo máy

Tài liệu liên quan

Thực hành cơ khí 3: gia công cắt gọt Công nghệ CNCGiáo trình tối ưu hóa quá trình cắt gọt
Thực hành cơ khí 3: gia công cắt gọt Công nghệ CNCGiáo trình tối ưu hóa quá trình cắt gọt

Mã QR

Thực hành cơ khí 3: gia công cắt gọt

Nội dung

  • Thứ Tư, 14:49 10/08/2022

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

Energy Transfer in Alternative Vehicles

Thứ Sáu, 14:29 21/06/2024

Age of Auto Electric: Environment, Energy, and the Quest for the Sustainable Car

Thứ Sáu, 14:16 21/06/2024

Our Car as Power Plant

Thứ Sáu, 14:05 21/06/2024

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Hawk-eye, the Pathfinder

Thứ Tư, 14:42 10/08/2022

L.A. Winners

Thứ Tư, 14:30 10/08/2022

Build An A Team: Play to Their Strengths and Lead Them Up the Learning Curve

Thứ Tư, 14:29 10/08/2022

Microeconomics: Principles, Problems, & Policies

Thứ Tư, 14:22 10/08/2022

Giáo trình công nghệ kỹ thuật hàn

Thứ Tư, 14:20 10/08/2022