Thực hành cơ khí 3: gia công cắt gọt

Những kiến thức lý thuyết và bài tập thực hành gia công cắt gọt trong cơ khí: gia công tiện, gia công phay và bào.

Thực hành cơ khí 3: gia công cắt gọt

Lưu Quang Huy; Nguyễn Viết Tiếp

Giáo dục

2000

Tóm tắt

Những kiến thức lý thuyết và bài tập thực hành gia công cắt gọt trong cơ khí: gia công tiện, gia công phay và bào.

Nội dung cuốn sách bao gồm:

Phần 1: Gia công tiện

Phần 2: Gia công Phay và Bào.

Trích dẫn

Lưu Quang Huy; Nguyễn Viết Tiếp. Thực hành cơ khí 3: gia công cắt gọt. Giáo dục, 2000.

Bộ sưu tập

Lĩnh vực Cơ khí, Chế tạo máy

Tài liệu liên quan

Thực hành cơ khí 3: gia công cắt gọt Công nghệ CNCGiáo trình tối ưu hóa quá trình cắt gọt
Thực hành cơ khí 3: gia công cắt gọt Công nghệ CNCGiáo trình tối ưu hóa quá trình cắt gọt

Mã QR

Thực hành cơ khí 3: gia công cắt gọt

Nội dung

  • Thứ Tư, 14:49 10/08/2022