L.A. Winners

L.A. Winners is an Elementary-level book written by Philip Prowse. Lenny Samuel is a private detective in Los Angeles and is hired to find a retired championship racehorse. He believes this is going to be an enjoyable job, all he has to do is hang around racetracks and report back to his pretty client.

L.A. Winners

Philip Prowse

MacMillan

2005

Abstract

L.A. Winners is an Elementary-level book written by Philip Prowse. Lenny Samuel is a private detective in Los Angeles and is hired to find a retired championship racehorse. He believes this is going to be an enjoyable job, all he has to do is hang around racetracks and report back to his pretty client.

Citation

Philip Prowse, L.A. Winners, MacMillan, 2005.

Collection

Lĩnh vực Ngoại ngữ

Related document

L.A. WinnersOxford English Practice Grammar Advanced With answersWork on your vocabulary - Pre-Intermediate
L.A. Winners

Oxford English Practice Grammar Advanced with answers

Work on your Vocabulary - Pre-Intermediate A2

QR code

L.A. Winners

Content

  • Thứ Tư, 14:30 10/08/2022

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Build An A Team: Play to Their Strengths and Lead Them Up the Learning Curve

Thứ Tư, 14:29 10/08/2022

Microeconomics: Principles, Problems, & Policies

Thứ Tư, 14:22 10/08/2022

Giáo trình công nghệ kỹ thuật hàn

Thứ Tư, 14:20 10/08/2022

Learning processing: A beginner's guide to programming images, animation, and interaction

Thứ Tư, 14:16 10/08/2022

HTC One (M8) for dummies

Thứ Tư, 14:12 10/08/2022