Thực hành kiểm tra phá hỏng

Giáo trình này đề cập tới các kiến thức về công nghệ kiểm tra, đánh giá chất lượng sản phẩm bằng phương pháp kiểm tra phá hỏng. Nội dung giáo trình đưa ra nhiều bài tập thực hành cụ thể, trình bày một cách tỉ mỉ về cách thức vận hành trang thiết bị, qui trình tiến hành kiểm tra, phương pháp đánh giá chất lượng mẫu kiểm.

Thực hành kiểm tra phá hỏng

Ban Gia Công KL tấm - ĐHCNHN

Lao động xã hội

2004

Tóm tắt

Cuốn giáo trình “ Thực hành kiểm tra phá hỏng” được viết với sự hỗ trợ của chuyên gia Nhật Bản là một trong những kết quả của hoạt động dự án.

Giáo trình này đề cập tới các kiến thức về công nghệ kiểm tra, đánh giá chất lượng sản phẩm bằng phương pháp kiểm tra phá hỏng. Nội dung giáo trình đưa ra nhiều bài tập thực hành cụ thể, trình bày một cách tỉ mỉ về cách thức vận hành trang thiết bị, qui trình tiến hành kiểm tra, phương pháp đánh giá chất lượng mẫu kiểm.

Cuốn sách là tài liệu tham khảo hữu ích cho giáo viên và học sinh sinh viên trong các trường dạy nghề cũng như các cán bộ kỹ thuật từ các cơ sở sản xuất.

Trích dẫn

Ban Gia Công KL tấm – ĐHCNHN. Thực hành kiểm tra phá hỏng. Lao động xã hội, 2004.

Bộ sưu tập

Bộ sưu tập số Lĩnh vực Cơ khí, Chế tạo máy

Tài liệu liên quan

Thực hành kiểm tra phá hỏngThực hành ảo vận hành máy tiện và máy phay CNCThực hành Nguội - gò - hàn
Thực hành kiểm tra phá hỏngThực hành ảo vận hành máy tiện và máy phay CNCThực hành nguội - gò - hàn

Mã QR

Thực hành kiểm tra phá hỏng

Nội dung

  • Thứ Hai, 15:00 14/11/2022