Giới thiệu và hướng dẫn khai thác cơ sở dữ liệu mở trực tuyến ERIC

ERIC (Education Resources Information Center) - Trung tâm Thông tin Tài nguyên Giáo dục là cơ sở dữ liệu cung cấp hơn 1,6 triệu văn bản liên quan đến tất cả các khía cạnh của giáo dục.

Cơ sở dữ liệu nghiên cứu và thông tin giáo dục ERIC được tài trợ bởi Viện Khoa học Giáo dục (IES) thuộc Bộ Giáo dục Hoa Kỳ. Đây là cơ sở dữ liệu lớn nhất về tài liệu giáo dục và chứa các tài liệu có từ năm 1966. Cơ sở dữ liệu ERIC, bao gồm: Bài báo tạp chí; Kỷ yếu hội nghị; Tóm tắt các cuộc họp điều hành; Ấn phẩm của chính phủ; Luận án và luận văn; Sách và chương sách; Tài nguyên nghe nhìn.

Hiện tại, ERIC có hơn 250 tạp chí được đưa vào cơ sở dữ liệu dựa trên các tiêu chí cụ thể. ERIC chủ yếu là nguồn tài liệu dành cho các văn bản liên quan đến giáo dục nên toàn bộ tạp chí chỉ được đưa vào cơ sở dữ liệu này nếu hơn 80% số bài báo của nó tập trung vào giáo dục. Khi tỷ lệ phần trăm thấp hơn 80 phần trăm thì các bài viết sẽ được chọn theo từng trường hợp cụ thể.

Cách tìm kiếm ERIC theo từ khóa và chủ đề:

Giới thiệu và hướng dẫn khai thác cơ sở dữ liệu mở trực tuyến ERIC

Để bắt đầu tìm kiếm cơ bản trong ERIC, hãy chọn tìm kiếm qua bộ sưu tập hoặc từ điển đồng nghĩa. Mỗi phương pháp tìm kiếm là khác nhau dựa trên phương pháp bạn chọn. Để tìm kiếm qua bộ sưu tập, bạn sẽ cần nhập các từ khóa, ví dụ: “giáo dục đại học”, “học tập trên thiết bị di động” hoặc “thực tế tăng cường”. ERIC sau đó sẽ tìm kiếm tất cả các bài viết có các từ khóa này được lập chỉ mục trong biểu ghi thư mục.

Ví dụ về kết quả tìm kiếm ERIC

Giới thiệu và hướng dẫn khai thác cơ sở dữ liệu mở trực tuyến ERIC

Số kết quả trong ví dụ trên là 202,093. Có quá nhiều thứ liên quan được tìm thấy, vì vậy bạn có thể sử dụng các bộ lọc sau để thu hẹp kết quả của mình:

Peer reviewed: Điều này sẽ giới hạn việc tìm kiếm trong các văn bản đã trải qua quá trình bình duyệt.

Full text: Điều này sẽ chỉ hiển thị các kết quả có sẵn ở dạng toàn văn trong ERIC. Áp dụng cả hai bộ giới hạn này sẽ giảm số lượng kết quả xuống còn 90,552.

Ngoài ra bạn có thể tinh chỉnh thêm tìm kiếm ERIC của bạn bằng cách sử dụng các bộ lọc ở phía bên trái kết quả tìm kiếm của bạn và tải về máy miễn phí các bản mềm tài liệu dưới dạng file PDF

Giới thiệu và hướng dẫn khai thác cơ sở dữ liệu mở trực tuyến ERIC

Tiến hành tìm kiếm từ điển đồng nghĩa trong ERIC Tìm kiếm từ điển đồng nghĩa là tìm kiếm các bộ mô tả chủ đề: một nhóm có tổ chức các chủ đề tương tự trong một lĩnh vực nghiên cứu. Khi nhập tìm kiếm vào từ điển đồng nghĩa, bạn sẽ thấy một danh sách các mô tả phù hợp với cụm từ tìm kiếm của bạn.

Nếu bạn không chắc chắn nên sử dụng thuật ngữ nào trong tìm kiếm của mình, bạn cũng có thể duyệt danh sách đầy đủ các mô tả bằng cách nhấp vào liên kết “Browse Thesaurus” ở bên phải hộp tìm kiếm. Ví dụ: hình ảnh bên dưới hiển thị các mô tả được đề xuất cho tìm kiếm “migration”.

Giới thiệu và hướng dẫn khai thác cơ sở dữ liệu mở trực tuyến ERIC

Nhấp vào bất kỳ liên kết nào trong số này sẽ đưa bạn đến trang mô tả. Bạn có thể sử dụng bộ mô tả bằng cách nhấp vào liên kết “Search collection using this descriptor - Tìm kiếm bộ sưu tập bằng bộ mô tả này”, như minh họa trong ảnh chụp màn hình bên dưới. Trang này cũng bao gồm nhiều mô tả liên quan để giúp thu hẹp hoặc mở rộng tìm kiếm của bạn.

Giới thiệu và hướng dẫn khai thác cơ sở dữ liệu mở trực tuyến ERIC

Khi bộ mô tả đã được chọn, kết quả được trình bày có thể được thu hẹp hơn nữa bằng các bộ lọc bổ sung, giống như tìm kiếm từ khóa. Tuy nhiên, nếu bạn áp dụng toàn bộ văn bản có sẵn trên ERIC hoặc bộ lọc chỉ được bình duyệt thì tìm kiếm sẽ trở lại tìm kiếm từ khóa. Tính năng tìm kiếm nâng cao ERIC Đôi khi cần phải thực hiện tìm kiếm nâng cao. Điều này có nghĩa là bạn chọn các trường khác nhau trước khi bắt đầu tìm kiếm. Tính năng tìm kiếm nâng cao đơn giản nhất là sử dụng toán tử Boolean và dấu ngoặc kép. Toán tử Boolean bao gồm các từ: AND, OR, NOT. Việc sử dụng AND kết hợp các thuật ngữ, sử dụng OR cho phép một trong hai thuật ngữ xuất hiện và sử dụng NOT để tìm kiếm một thuật ngữ nhưng không tìm kiếm thuật ngữ khác.

Lý do phổ biến để sử dụng NOT là khi tìm kiếm cuộc sống ở Hy Lạp trong giáo dục đại học. Một số kết quả tìm kiếm sẽ liên quan đến việc uống rượu hoặc các hạn chế được thực thi đối với các bữa tiệc. Tuy nhiên, cuộc sống của người Hy Lạp cũng tham gia vào hoạt động từ thiện và học tập phục vụ cộng đồng. Bằng cách nhập “Cuộc sống Hy Lạp” KHÔNG “uống rượu”, kết quả sẽ loại bỏ bất kỳ bài viết nào đề cập đến việc uống rượu. Bạn cũng có thể sử dụng tên trường để thu hẹp tìm kiếm của mình. Ví dụ: các bài viết về di cư của tác giả Roberts có thể được tìm thấy với cụm từ tìm kiếm “di cư, tác giả:roberts”. Tên trường có sẵn được trình bày trong bảng bộ lọc ở trên. Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng tên trường “tiêu đề” và “trừu tượng”. Một trong những tính năng tìm kiếm nâng cao độc đáo của ERIC là việc sử dụng số gia nhập ERIC. Điều này chỉ có sẵn cho các tài liệu ERIC. Các kết quả thường được đưa ra với các ấn phẩm gần đây nhất đầu tiên. Tuy nhiên, điều này chỉ có thể thực hiện được nếu bạn có số gia nhập ERIC để bắt đầu.

Giới thiệu và hướng dẫn khai thác cơ sở dữ liệu mở trực tuyến ERIC

ERIC là cơ sở dữ liệu rất chuyên biệt dành cho các nhà nghiên cứu trong lĩnh vực giáo dục và các lĩnh vực liên quan. Vì vậy kết quả thường có chất lượng cao. Chức năng tìm kiếm chính của nó giống như bất kỳ cơ sở dữ liệu học thuật hoặc công cụ tìm kiếm học thuật nào khác, nhưng nó cũng bao gồm tìm kiếm từ điển đồng nghĩa cung cấp kết quả toàn diện cho nghiên cứu trong các lĩnh vực phụ và chủ đề được chọn trong nghiên cứu giáo dục.

ERIC cũng có thể được truy cập thông qua một số nhà cung cấp cơ sở dữ liệu nghiên cứu. Những trang này cung cấp quyền truy cập bổ sung vào các bài báo toàn văn, nhưng bạn cần đăng ký theo tổ chức để truy cập chúng: ERIC tại ProQuest; ERIC tại EBSCO; ERIC tại OVID

Link truy cập vào CSDL ERIC: https://eric.ed.gov/?

Thư viện Đại học Công nghiệp Hà Nội trân trọng giới thiệu đến bạn đọc!

Chúc bạn đọc thành công!

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội -lic.haui.edu.vn

Tin liên quan

1. Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

2. OpenDOAR - Danh mục các nguồn tin truy cập mở

3. Tài nguyên truy cập mở

4. Khai thác CSDL Free Ebooks and Slides

5. Giới thiệu về Forgotten Books

6. PDF Drive – Một tài nguyên mở PDF có thể bạn chưa biết

7. Giới thiệu Thư mục sách truy cập mở - DOAB

8. OpenLearn – Một nền tảng học tập miễn phí

9. Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

10. Tài nguyên mở arXiv với 2 triệu bài báo học thuật

  • Thứ Ba, 15:13 28/11/2023

Tin tiêu điểm

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023
[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

Thứ Hai, 08:55 06/11/2023

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023

Các bài đã đăng

Nguồn tin cung cấp các mô phỏng toán học và khoa học miễn phí PhET

Thứ Tư, 10:00 21/02/2024

Wolfram nguồn tài nguyên mã mở sử dụng tính toán động để làm sáng tỏ các khái niệm về khoa học, công nghệ, toán học, nghệ thuật, tài chính

Thứ Năm, 07:40 25/01/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024

Tinh thần học tập của sinh viên tại Thư viện những ngày cuối năm

Thứ Sáu, 10:43 29/12/2023

Nguồn giáo trình đại học chất lượng cao, được bình duyệt, được cấp phép mở, hoàn toàn miễn phí OpenStax

Thứ Tư, 15:09 27/12/2023

Nguồn tài nguyên truy cập mở của Hiệp hội nghiên cứu chính trị và xã hội liên trường ICPSR

Thứ Ba, 15:11 28/11/2023

Giới thiệu về Forgotten Books

Thứ Ba, 10:20 28/11/2023

Giới thiệu về Noba và Quỹ Giáo dục Diener

Chủ Nhật, 14:32 26/11/2023

Tìm hiểu về tài nguyên không có quản lý quyền kỹ thuật số DRM

Thứ Bảy, 13:20 25/11/2023

Giới thiệu về khóa học miễn phí "An ninh mạng: giữ an toàn trực tuyến"

Thứ Ba, 13:49 21/11/2023