Danh mục sách mới bổ sung Tháng 01/2020

Trung tâm Thông tin Thư viện trân trọng gửi tới bạn đọc danh mục sách mới bổ sung Tháng 1/2020

Xem thêm

Danh mục sách mới cập nhật Tháng 12/2019

Để đáp ứng nhu cầu bạn đọc, Trung tâm Thông tin Thư viện trân trọng gửi tới bạn đọc danh mục sách mới cập nhật Tháng 12.2019

Xem thêm

Danh mục sách mới theo chương trình CDIO và mở ngành thạc sĩ Khoa Công nghệ May và Thiết kế thời trang (T11/2019)

Để giúp cho bạn đọc có tài liệu phục vụ cho công tác giảng dạy học tập và nghiên cứu, trung tâm Thông tin Thư viện trân trọng gửi tới bạn đọc danh mục tài liệu mới cập nhật Tháng 11/2019

Xem thêm

Trung tâm Thông tin Thư viện tham dự lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 4

Sáng ngày 02/11/2019, trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức Khai giảng Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh cho 257 học viên là cán bộ, giảng viên, đảng viên của Trường thuộc đối tượng 4.

Xem thêm

Danh mục sách mới theo chương trình CDIO và mở ngành thạc sĩ Khoa Công nghệ May và Thiết kế thời trang (T10/2019)

Nhận thức được tầm quan trọng trong đổi mới dạy và học theo chương trình mới, nhu cầu tài liệu là một trong những vấn đề quan trọng và thiết thực trong việc nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập.

Xem thêm