Thiết kế tính toán ô tô

Với mục đích chính là phục vụ cho công tác đào tạo đại học, cuốn sách này được biên soạn theo chương trình học Thiết kế tính toán ô tô trong chương tình đào tạo ngành Kỹ thuật ô tô. Vì vậy, cuốn sách là tổng hợp các kiến thức cơ bản về thiết kế tính toán các bộ phận cơ bản trên ô tô và trình bày một cách có hệ thống, phù hợp với các yêu cầu của trình độ đào tạo kỹ sư ngành kỹ thuật ô tô.

Thiết kế tính toán ô tô

Nguyễn Trọng Hoan

GDVN

2019

Tóm tắt

Với mục đích chính là phục vụ cho công tác đào tạo đại học, cuốn sách này được biên soạn theo chương trình học Thiết kế tính toán ô tô trong chương tình đào tạo ngành Kỹ thuật ô tô. Vì vậy, cuốn sách là tổng hợp các kiến thức cơ bản về thiết kế tính toán các bộ phận cơ bản trên ô tô và trình bày một cách có hệ thống, phù hợp với các yêu cầu của trình độ đào tạo kỹ sư ngành kỹ thuật ô tô. Một số nội dung trong cuốn sách cũng có thể là tài liệu tham khảo bổ ích cho các kỹ sư thiết kế làm việc trong lĩnh vực nghiên cứu phát triển trong các cơ sở sản xuất và lắp ráp ô tô.

Cuốn sách gồm 14 chương, trình bày về: Các yêu cầu chung trong thiết kế ô tô; Bố trí chung ô tô; Các chế độ tải trọng và các chế độ tính toán; Ly hợp trong hệ thống truyền lực cơ khí; Hộp số cơ khí; Hệ thống truyền lực vô cấp; Truyền động các đăng; cầu chủ động; cầu dãn hướng; Lốp ô tô; Hệ thống treo; Hệ thống phanh; Hệ thống lái; Ứng dụng CAE trong thiết kế tính toán ô tô.

Trích dẫn

Nguyễn Trọng Hoan, Nguyễn Trọng Hoan, GDVN, 2019.

Bộ sưu tập

Lĩnh vực Công nghệ Ô tô

Tài liệu liên quan

Thiết kế tính toán ô tôCơ sở thiết kế ô tôGiáo trình chẩn đoán kỹ thuật ô tô
Thiết kế tính toán ô tôCơ sở thiết kế ô tô

Giáo trình chẩn đoán kỹ thuật ô tô

Mã QR

Thiết kế tính toán ô tô

Nội dung

  • Thứ Tư, 15:19 22/06/2022