Giáo trình chẩn đoán kỹ thuật ô tô

Nội dung của giáo trình đề cập đến các vấn đề trong chẩn đoán kỹ thuật như sau: Các khái niệm cơ bản trong chẩn đoán kỹ thuật ô tô; Cơ sở lý thuyết trong chẩn đoán kỹ thuật; Chẩn đoán kỹ thuật động cơ; Chẩn đoán kỹ thuật gầm ô tô; Chẩn đoán kỹ thuật hệ thống điện ô tô.

Giáo trình chẩn đoán kỹ thuật ô tô

Thân Quốc Việt (ch.b)

Khoa học và Kỹ thuật

2018

Tóm tắt

Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn, đội ngũ giảng viên Khoa Công nghệ ô tô Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đã tham khảo thực tế, sưu tầm tài liệu và biên soạn “ Giáo trình Chẩn đoán kỹ thuật ô tô” với mục tiêu giúp cho sinh viên ngành Công nghệ ô tô có tài liệu học tập và tham khảo.

Nội dung của giáo trình đề cập đến các vấn đề trong chẩn đoán kỹ thuật như sau: Các khái niệm cơ bản trong chẩn đoán kỹ thuật ô tô: Khái niệm về chẩn đoán kỹ thuật ô tô, các khái niệm và định nghĩa trong chẩn đoán kỹ thuật, phương pháp chẩn đoán. Cơ sở lý thuyết trong chẩn đoán kỹ thuật: Lý thuyết thông tin, Logic và chẩn đoán kỹ thuật, logic mờ trong chẩn đoán. Chẩn đoán kỹ thuật động cơ: Phân tích các thông số chính, phương pháp và thiết bị chẩn đoán động cơ, chẩn đoán kỹ thuật cơ cấu phối khí, chẩn đoán kỹ thuật hệ thống nhiên liệu. Chẩn đoán kỹ thuật gầm ô tô: Chẩn đoán kỹ thuật cụm bánh xe, moay ơ và lốp, chẩn đoán kỹ thuật hệ thống lái, chẩn đoán kỹ thuật hệ thống phanh, chẩn đoán kỹ thuật hệ thống truyền lực. Chẩn đoán kỹ thuật hệ thống điện ô tô: Chẩn đoán hệ thống cung cấp điện, chẩn đoán hệ thống khởi động, chẩn đoán hệ thống đánh lửa.

Trích dẫn

Thân Quốc Việt (ch.b). Giáo trình chẩn đoán kỹ thuật ô tô. Khoa học và Kỹ thuật, 2018.

Bộ sưu tập

Ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT Ô TÔ (7510205)

Tài liệu liên quan

Giáo trình chẩn đoán kỹ thuật ô tôCơ sở thiết kế ô tôBơm, quạt, máy nén
Giáo trình chẩn đoán kỹ thuật ô tôCơ sở thiết kế ô tôBơm, quạt, máy nén

Mã QR

Giáo trình chẩn đoán kỹ thuật ô tô

Nội dung

  • Thứ Sáu, 21:04 28/01/2022