Bài tập cơ học tập 2: Động lực học

Cuốn sách gồm 8 chương trình bày tóm tắt lí thuyết và các bài tập có kèm theo lời giải về động lực học, chuyển động của chất điểm, cân bằng của hệ thống không tự do, chuyển động của cơ hệ, động lực học vật rắn...

Bài tập cơ học tập 2: Động lực học

Đỗ Sanh

GD

1998

Tóm tắt

Cơ học là một trong những môn học trọng điểm của các trường kĩ thuật, nó cung cấp những kiến thức nền tảng cho các môn kĩ thuật cơ sở và kĩ thuật chuyên ngành. Việc giải bài tập cơ học đối với sinh viên gặp nhiều khó khăn, bởi vì các bài tập này là những mô hình được xây dựng từ các bài toán kĩ thuật. Vì vậy để giải chúng không những phải nắm vững kiến thức về toán học và cơ học mà còn phải biết phân tích bài toán để chọn phương hướng giải quyết cùng với phương pháp giải.

Cuốn sách gồm 8 chương với nội dung:

- Chương 1: Phương trình vi phân chuyển động của chất điểm

- Chương 2: Các định lí tổng quát của động lực học

- Chương 3: Cân bằng của cơ hệ không tự do

- Chương 4: Phương pháp tĩnh – động lực hình học

- Chương 5: Phương trình chuyển động của cơ hệ

- Chương 6: Động lực học vật rắn

- Chương 7: Động lực học của chuyển động tương đối

- Chương 8: Va chạm

Trích dẫn

Đỗ Sanh, Bài tập cơ học tập 2: Động lực học, GD, 1998.

Bộ sưu tập

Lĩnh vực Vật lý

Tài liệu liên quan

Bài tập cơ học tập 2: Động lực họcBài tập Vật lí đại cương. Tập một: Cơ - NhiệtCơ học II. Năm thứ nhất
Bài tập cơ học tập 2: Động lực họcBài tập vật lý đại cương tập 1: Cơ - NhiệtCơ học 2

Mã QR

Bài tập cơ học tập 2: Động lực học

Nội dung

  • Thứ Tư, 15:50 22/06/2022