Bài tập Vật lí đại cương. Tập một: Cơ - Nhiệt

Tài liệu trình bày các nội dung sau: Động học chất điểm; động lực học chất điểm; động lực học hệ chất điểm; động lực học vật rắn; năng lượng; trường hấp dẫn; cơ học tương đối tính; cơ học chất lưu; những định luật thực nghiệm về chất khí; nguyên lí thứ nhất của nhiệt động học; nguyên lí thứ hai của nhiệt động học; chất khí; chất lỏng.

Bài tập Vật lí đại cương. Tập một: Cơ - Nhiệt

Lương Duyên Bình (Ch.b)

Giáo dục Việt Nam

2014

Tóm tắt

Bộ sách này được chia thành ba tập:

Tập một: Cơ - Nhiệt;

Tập hai: Điện - Dao động - Sóng

Tập ba: Quang - Vật lí vi mô - Vật lí kĩ thuật

Mỗi tập gồm hai phần: Phần I gồm các chương tương ứng với các chương trong bộ sách “Vật lí đại cương". Mỗi chương gồm các mục: Tóm tắt các công thức và định luật; Các bài tập ví dụ; Các đề bài tập tự giải. Phần II là hướng dần giải và đap số của các bài tập tự giải.

Trong cuốn tập 1. Cơ - Nhiệt trình bày các nội dung sau: Động học chất điểm; động lực học chất điểm; động lực học hệ chất điểm; động lực học vật rắn; năng lượng; trường hấp dẫn; cơ học tương đối tính; cơ học chất lưu; những định luật thực nghiệm về chất khí; nguyên lí thứ nhất của nhiệt động học; nguyên lí thứ hai của nhiệt động học; chất khí; chất lỏng.

Trích dẫn

Lương Duyên Bình (Ch.b). Bài tập Vật lí đại cương. Tập một: Cơ - Nhiệt, Giáo dục Việt Nam, 2014.

Bộ sưu tập

Vật Lý

Tài liệu liên quan

Bài tập Vật lí đại cương. Tập một: Cơ - NhiệtQuang học 1Cơ sở vật lí. Tập bốn: Điện học

Bài tập Vật lí đại cương. Tập một: Cơ - Nhiệt

Quang học 1

Cơ sở vật lí. Tập bốn: Điện học

Mã QR

Bài tập Vật lí đại cương. Tập một: Cơ - Nhiệt

Nội dung

  • Thứ Sáu, 11:27 30/07/2021

Tin tiêu điểm

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023
[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

Thứ Hai, 08:55 06/11/2023

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023

Các bài đã đăng

Giáo trình nhập môn du lịch học

Thứ Tư, 10:13 28/02/2024

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong xây dựng địa chất và khai thác dầu khí

Thứ Tư, 09:57 28/02/2024

Công nghệ khống chế ô nhiễm khí quyển

Thứ Tư, 09:40 28/02/2024

Cảm luận nghệ thuật

Thứ Tư, 08:42 21/02/2024

Giáo trình địa lý du lịch

Thứ Tư, 08:28 21/02/2024

Vật liệu polyme. Quyển 2: Vật liệu polyme tính năng cao

Thứ Sáu, 11:19 30/07/2021

Vật liệu polyme. Quyển 1: Vật liệu polyme cơ sở

Thứ Sáu, 11:13 30/07/2021

Kỹ thuật Tổng hợp các hóa chất bảo vệ thực vật

Thứ Sáu, 11:07 30/07/2021

Kiểm tra đo đạc trong mạ điện

Thứ Sáu, 11:01 30/07/2021

Các quá trình cơ bản tổng hợp Hóa dược hữu cơ

Thứ Năm, 15:14 29/07/2021