Quang học 1

Tài liệu tổng quan về ánh sáng; các cơ sở của quang hình; các khái niệm về vật, về ảnh, về tính tương điểm và tính tương phẳng; tính tương điểm và tính tương phẳng của các hệ quang học đơn giản khác nhau; hệ đồng trục trong các điều kiện của GAUSS; gương cầu; các thấu kính mỏng cầu;các dụng cụ quang học: mài và kính lúp; sử dụng các nguồn sáng, các vật và các ảnh

Quang học 1

Ngô Phú An( dịch)

Giáo dục Việt Nam

2009

Tóm tắt

Quang học là một ngành của vật lý học nghiên cứu các tính chất và hành xử của ánh sáng, bao gồm tương tác của nó với vật chất và các chế tạo ra các dụng cụ nhằm sử dụng hoặc phát hiện nó. Hầu hết các hiện tượng và hiệu ứng quang học có thể được miêu tả phù hợp bởi điện từ học cổ điển. Tuy nhiên, cách miêu tả điện từ đầy đủ của ánh sáng lại rất khó áp dụng trong thực tiễn. Quang học thực hành thường sử dụng các mô hình đơn giản.

Sách gồm các nội dung chính sau:

+ Tổng quan về ánh sáng.

+ Cơ sở quang hình.

+ Khái niệm về vật, ảnh, tương điểm, tương phẳng.

+ Hệ đồng trục trong các điều kiện của Gauss.

+ Gương cầu, thấu kính, dụng cụ quang học.

+ Sử dụng nguồn ánh sáng.

Trích dẫn

Ngô Phú An( dịch). Quang học 1, Giáo dục Việt Nam, 2009.

Bộ sưu tập

Vật Lý

Tài liệu liên quan

Quang học 1Cơ sở vật lí. Tập bốn: Điện họcGiải bài tập và bài toán cơ sở vật lý : Tập 4

Quang học 1

Cơ sở vật lí. Tập bốn: Điện học

Giải bài tập và bài toán cơ sở vật lý : Tập 4

Mã QR

Quang học 1

Nội dung

  • Thứ Năm, 15:43 10/06/2021