Bộ sưu tập số

Trên cơ sở thực hiện đề án: "Xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình đào tạo trình độ Đại học của trường ĐH Công nghiệp Hà nội theo mô hình CDIO", Trung tâm Thông tin - Thư viện đang xây dựng các bộ sưu tập phù hợp với chương trình đào tạo theo mô hình mới.

Cơ khí, chế tạo máy

Chính trị

Điện

Điện tử, Viễn thông

Giáo dục

Công nghệ Hóa học

Kinh tế

Lịch sử, địa lý

May và thiết kế thời trang

Ngoại ngữ

Công nghệ Ô tô

Pháp luật

Công nghệ thông tin

Toán học

Lĩnh vực khác

Triết học, tâm lý

Văn học

Vật lý

Du lịch

  • Thứ Bảy, 14:37 08/05/2021