Sách bài tập kiểm toán hoạt động

Cuốn sách này được biên soạn để sinh viên và cao học viên đào sâu và rèn luyện các kiến thức và kỹ năng của môn học kiểm toán hoạt động

Sách bài tập kiểm toán hoạt động

Nguyễn Thị Phương Hoa (Ch.b)

Đại học Kinh tế quốc dân

2011

Tóm tắt

Sách Bài tập kiểm toán hoạt động là tài liệu học tập của môn học kiểm toán hoạt động,được giảng dạy trong chuyên ngành kiểm toán và chuyên ngành kế toán ( bậc ĐH) và chuyên ngành kế toán, kiểm toán và phân tích ( bậc Cao học).

Nội dung cuốn sách gồm 17 chương chia thành 3 phần là:

- Khái quát chung về kiểm toán hoạt động ( Chương 1- 3),

- Kiểm toán một số hoạt động cơ bản trong doanh nghiệp ( Chương 4 - 9)

- Đặc điểm kiểm toán các hoạt động cơ bản trong khu vực sử dụng ngân sách nhà nước( Chương 10 -12) theo cấu trúc của giáo trình kiểm toán hoạt động.

Cuốn sách này được biên soạn để sinh viên và cao học viên đào sâu và rèn luyện các kiến thức và kỹ năng của môn học kiểm toán hoạt động. Kết cấu mỗi chương trong cuốn sách thường bao gồm câu hỏi tự luận, câu hỏi trả lời đúng hay sai và giải thích, câu hỏi lựa chọn, bài tập tình uống.

Trích dẫn

Nguyễn Thị Phương Hoa (Ch.b). Sách bài tập kiểm toán hoạt động, Đại học Kinh tế quốc dân, 2011

Bộ sưu tập

LĨNH VỰC KINH TẾ

Tài liệu liên quan

Sách bài tập kiểm toán hoạt độngNhững đòn tâm lý trong định giá sản phẩm Ảo tưởng về giá trị công bằng (và cách chớp thời cơ)Quản lý dự án thành công = Successful project management

Sách bài tập kiểm toán hoạt động

Những đòn tâm lý trong định giá sản phẩm Ảo tưởng về giá trị công bằng (và cách chớp thời cơ)

Quản lý dự án thành công = Successful project management

Mã QR

Sách bài tập kiểm toán hoạt động

Nội dung

  • Thứ Hai, 11:06 31/10/2022