Bài giảng và thực hành Lý thuyết Kinh tế vĩ mô

Tài liệu trình bày tổng quan về kinh tế học vĩ mô; số liệu của kinh tế học vĩ mô; sản xuất, phân phối và phân bổ thu nhập quốc dân; tăng trưởng kinh tế; thất nghiệp; tiền tệ và lạm phát; mô hình tổng cầu và tổng cung; tổng cầu trong nền kinh tế đóng; tổng cầu trong nền kinh tế mở; mối quan hệ giữa lạm phát và thất nghiệp; chính sách ổn định; nợ chính phủ và thâm hụt ngân sách; tiêu dùng; đầu tư; cung cầu và tiền

Bài giảng và thực hành Lý thuyết Kinh tế vĩ mô

Nguyễn Văn Công

Nxb. Lao động

2010

Tóm tắt

Giới thiệu bức tranh tổng quát về kinh tế học vĩ mô. Phần đầu cùa chương giới thiệu khái niệm kinh tế học vĩ mô. Phần cuối của chương đề cập đến những nội dung then chốt được đề cập trong chương trình kinh tế vĩ mô.

Xem xét một số mô hình kinh tế vĩ mô. Những mô hình này là đại diện cho nền kinh tế đã được đơn giản hóa đi để có thể nắm bắt được các nhân tố quan trọng có ảnh hường quyết định đối với các biến số vĩ mô như sản lượng, việc làm và mức giá. Trung tâm của các mô hình này là nhừng mối quan hệ mang tính lý thuyết giừa các tổng lượng kinh tế vĩ mô, bao gồm cà các biến chính sách.

Trích dẫn

Nguyễn Văn Công. Bài giảng và thực hành Lý thuyết Kinh tế vĩ mô, Nxb. Lao động, 2010.

Bộ sưu tập

Bộ sưu tập số Lĩnh vực Kinh tế

Tài liệu liên quan

Bài giảng và thực hành Lý thuyết Kinh tế vĩ môMaster Your Next Move: The Essential Companion to The First 90 DaysMicroeconomics fifth edition

Bài giảng và thực hành Lý thuyết Kinh tế vĩ mô

Master Your Next Move: The Essential Companion to The First 90 Days

Microeconomics fifth edition

Mã QR

Bài giảng và thực hành Lý thuyết Kinh tế vĩ mô

Nội dung

  • Thứ Hai, 11:04 31/10/2022

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

V.I Lênin toàn tập Tập 14

Thứ Hai, 11:01 31/10/2022

Chính sách ứng phó khủng hoảng kinh tế của Việt Nam

Thứ Hai, 10:59 31/10/2022

Các mô hình tăng trưởng Kinh tế

Thứ Hai, 10:53 31/10/2022

Bài giảng Nguyên lý kinh tế vĩ mô

Thứ Hai, 10:47 31/10/2022

Giáo trình Lịch sử các học thuyết Kinh tế

Thứ Hai, 10:42 31/10/2022