Bài giảng và thực hành Lý thuyết Kinh tế vĩ mô

Tài liệu trình bày tổng quan về kinh tế học vĩ mô; số liệu của kinh tế học vĩ mô; sản xuất, phân phối và phân bổ thu nhập quốc dân; tăng trưởng kinh tế; thất nghiệp; tiền tệ và lạm phát; mô hình tổng cầu và tổng cung; tổng cầu trong nền kinh tế đóng; tổng cầu trong nền kinh tế mở; mối quan hệ giữa lạm phát và thất nghiệp; chính sách ổn định; nợ chính phủ và thâm hụt ngân sách; tiêu dùng; đầu tư; cung cầu và tiền

Bài giảng và thực hành Lý thuyết Kinh tế vĩ mô

Nguyễn Văn Công

Nxb. Lao động

2010

Tóm tắt

Giới thiệu bức tranh tổng quát về kinh tế học vĩ mô. Phần đầu cùa chương giới thiệu khái niệm kinh tế học vĩ mô. Phần cuối của chương đề cập đến những nội dung then chốt được đề cập trong chương trình kinh tế vĩ mô.

Xem xét một số mô hình kinh tế vĩ mô. Những mô hình này là đại diện cho nền kinh tế đã được đơn giản hóa đi để có thể nắm bắt được các nhân tố quan trọng có ảnh hường quyết định đối với các biến số vĩ mô như sản lượng, việc làm và mức giá. Trung tâm của các mô hình này là nhừng mối quan hệ mang tính lý thuyết giừa các tổng lượng kinh tế vĩ mô, bao gồm cà các biến chính sách.

Trích dẫn

Nguyễn Văn Công. Bài giảng và thực hành Lý thuyết Kinh tế vĩ mô, Nxb. Lao động, 2010.

Bộ sưu tập

Bộ sưu tập số Lĩnh vực Kinh tế

Tài liệu liên quan

Bài giảng và thực hành Lý thuyết Kinh tế vĩ môMaster Your Next Move: The Essential Companion to The First 90 DaysMicroeconomics fifth edition

Bài giảng và thực hành Lý thuyết Kinh tế vĩ mô

Master Your Next Move: The Essential Companion to The First 90 Days

Microeconomics fifth edition

Mã QR

Bài giảng và thực hành Lý thuyết Kinh tế vĩ mô

Nội dung

  • Thứ Hai, 11:04 31/10/2022

Tin tiêu điểm

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023
Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Chủ Nhật, 15:56 06/08/2023

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Các bài đã đăng

Reflect 4: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Tư, 13:37 22/11/2023

Reflect 3: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Tư, 13:26 22/11/2023

Reflect 3: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Tư, 13:14 22/11/2023

Giáo trình Vật lý 1

Thứ Ba, 12:56 14/11/2023

Giáo trình Quản trị chiến lược

Thứ Ba, 10:24 14/11/2023

V.I Lênin toàn tập Tập 14

Thứ Hai, 11:01 31/10/2022

Chính sách ứng phó khủng hoảng kinh tế của Việt Nam

Thứ Hai, 10:59 31/10/2022

Các mô hình tăng trưởng Kinh tế

Thứ Hai, 10:53 31/10/2022

Bài giảng Nguyên lý kinh tế vĩ mô

Thứ Hai, 10:47 31/10/2022

Giáo trình Lịch sử các học thuyết Kinh tế

Thứ Hai, 10:42 31/10/2022

Video giới thiệu