Microeconomics fifth edition

Written in an informal colloquial style, this student-friendly principles of microeconomics textbook does not sacrifice intellectual depth in its quest for accessibility. The author's primary concern is to instill "economic sensibility" in the student. Colander emphasizes the intellectual and historical context to which the economic models are applied.

Microeconomics fifth edition

David C. Colander

McGraw Hill

2004

Abstract

Introduction Chapter 1: Economics and Economic Reasoning

Chapter 2: Trade and Tradeoffs

Chapter 3: The Evolving U.S. Economy in Perspective

Chapter 4: Supply and Demand

Chapter 5: Applying Supply and Demand

II: Microeconomics I: Microeconomics: The Basics

Chapter 6: Describing Supply and Demand: Elasticities

Chapter 7: Taxation and Government Intervention II: Foundations of Supply and Demand

Chapter 8: The Logic of Individual Choice: The Foundation of Supply and Demand

Chapter 9: Production and Cost Analysis I

Chapter 10: Production and Cost Analysis II III Market Structure and Policy

Chapter 11: Perfect Competition

Chapter 12: Monopoly

Chapter 13: Monopolistic Competition, Oligopoly, and Strategic Pricing

Chapter 14: Real-World Competition and Technology

Chapter 15: Antitrust Policy and Regulation IV: Factor Markets

Chapter 16: Work and the Labor Market

Chapter 17: Who Gets What? The Distribution of Income V: Applying Economic Reasoning to Policy

Chapter 18: Government Policy and Market Failures

Chapter 19: Politics and Economics: The Case of Agriculture

Chapter 20: Macroeconomic Policy, Economic Reasoning, and Beyond Chapter 21: International Trade Policy

Citation

David C. Colander. Microeconomics fifth edition. McGraw Hill, 2004

Collection

Lĩnh vực Kinh tế

Related document

Microeconomics fifth editionNext Generation Product DevelopmentNew business ventures and the Entrepreneur Sixth edition
Microeconomics fifth editionNext Generation Product DevelopmentNew business ventures and the Entrepreneur Sixth edition

QR code

Microeconomics fifth edition

Content

  • Thứ Ba, 10:31 25/10/2022

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Pathways 2: Reading, Writing and Critical Thinking

Thứ Tư, 13:52 12/06/2024

Giáo trình Cao học quản trị chiến lược - Cập nhật BSC

Thứ Sáu, 14:43 07/06/2024

Mạng nơ-rôn và ứng dụng trong xử lý tín hiệu

Thứ Sáu, 14:34 07/06/2024

Xác suất và thống kê

Thứ Ba, 10:28 25/10/2022

Solutions manual

Thứ Ba, 10:23 25/10/2022

Meet and grow rich: How to easily create and operate your own mastermind group for health, wealth, and more

Thứ Ba, 10:23 25/10/2022

Tối ưu hóa quy hoạch tuyến tính và rời rạc

Thứ Ba, 10:11 25/10/2022

Peace and the public purse: Economic policies for postwar state building

Thứ Ba, 10:10 25/10/2022