Reflect 1: Listening & Speaking (Teacher's guide)

Relatable, student-centred content combined with essential academic-skill instruction make the new six-level Reflect, First Edition series unique

Reflect 1: Listening & Speaking (Teacher's guide)

Cynthia Fettig

National Geographic

2022

Abstract

Relatable, student-centred content combined with essential academic-skill instruction make the new six-level Reflect, First Edition series unique.

As students interact with the engaging content, they not only master English, but also navigate their place in the world. Reflect builds students' confidence and helps them achieve their academic, professional, and personal goals.

A clear framework of academic and critical thinking skills prepares students for future academic success.

Introductory book series overview; competencies promoted in reflect; assessment in reflect; teaching with reflect listrening & speaking; pacing guide; this is me; what is home?; tracking life; food matters; more than a game; every day entertainment; do what you love; big effects; vocabulary game; answers to vocabulary expansion activies; audio and video scripts.

Citation

Cynthia Fettig. Reflect 1: Listening & Speaking (Teacher's guide). National Geographic, 2022

Collection

Lĩnh vực Ngoại ngữ

Related document

Reflect 1: Listening & Speaking (Teacher's guide)Oxford english for information technology: Second edition.Insights and Ideas - Second Edition
Reflect 1: Listening & Speaking (Teacher's guide)Oxford english for information technology: Second editionInsights and Ideas - Second Edition

QR code

Reflect 1: Listening & Speaking (Teacher's guide)

Content

  • Thứ Sáu, 09:10 22/09/2023

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Pathways 2: Reading, Writing and Critical Thinking

Thứ Tư, 13:52 12/06/2024

Giáo trình Cao học quản trị chiến lược - Cập nhật BSC

Thứ Sáu, 14:43 07/06/2024

Mạng nơ-rôn và ứng dụng trong xử lý tín hiệu

Thứ Sáu, 14:34 07/06/2024

Tìm hiểu văn hóa tâm linh của người Việt

Thứ Sáu, 08:33 22/09/2023

Ra quyết định & Giải quyết vấn đề = Decision making and problem solving

Thứ Sáu, 15:20 30/06/2023

Nhập môn du lịch - Introduction to tourism

Thứ Năm, 09:26 29/06/2023

Giáo trình phương pháp điều tra khảo sát: Nguyên lý và thực tiễn

Thứ Tư, 17:41 28/06/2023

The Business of Tourism Tenth Edition

Thứ Ba, 18:18 27/06/2023