Ra quyết định & Giải quyết vấn đề = Decision making and problem solving

Trong Ra quyết định và giải quyết vấn đề, bậc thầy về thuật lãnh đạo John Adair sẽ cung cấp cho chúng ta những kiến thức và kỹ năng cần thiết để tìm kiếm giải pháp, khai mở trí sáng tạo và tự tin đưa ra quyết định đúng đắn. Qua các danh sách kiểm tra, các bài tập, những tình huống nghiên cứu và phương pháp thực nghiệm, Adair cũng cung cấp những nguyên tắc dễ hiểu để giúp bạn tìm ra hướng giải quyết, truyền sự tự tin cho đội ngũ và tạo ra ý tưởng mới có khả năng cạnh tranh với những chiến lược gia tài ba nhất.

Ra quyết định & Giải quyết vấn đề = Decision making and problem solving

John Adair

Thành Khang - Diễm Quỳnh (Dịch)

Hồng Đức

2018

Tóm tắt

Trong Ra quyết định và giải quyết vấn đề, bậc thầy về thuật lãnh đạo John Adair sẽ cung cấp cho chúng ta những kiến thức và kỹ năng cần thiết để tìm kiếm giải pháp, khai mở trí sáng tạo và tự tin đưa ra quyết định đúng đắn. Qua các danh sách kiểm tra, các bài tập, những tình huống nghiên cứu và phương pháp thực nghiệm, Adair cũng cung cấp những nguyên tắc dễ hiểu để giúp bạn tìm ra hướng giải quyết, truyền sự tự tin cho đội ngũ và tạo ra ý tưởng mới có khả năng cạnh tranh với những chiến lược gia tài ba nhất.

Cuốn sách gồm các nội dung sau:

  1. Trí tuệ trong công việc
  2. Nghệ thuật ra quyết định
  3. Chia sẻ quyết định với người khác
  4. Những chiến lược giải quyết vấn đề
  5. Làm thế nào để tạo ra ý tưởng
  6. Tư duy sáng tạo
  7. Phát triển kỹ năng tư duy.

Trích dẫn

John Adair ( dịch: Thành Khang - Diễm Quỳnh), Ra quyết định & Giải quyết vấn đề, Hồng Đức, 2018

Bộ sưu tập

Lĩnh vực Kinh tế

Tài liệu liên quan

Ra quyết định & Giải quyết vấn đề = Decision making and problem solvingĐánh thức năng lực vô hạn = Unlimited powerNghệ thuật bán hàng bậc cao

Ra quyết định & Giải quyết vấn đề = Decision making and problem solving

Đánh thức năng lực vô hạn (Unlimited power)Nghệ thuật bán hàng bậc cao

Mã QR

Ra quyết định & Giải quyết vấn đề = Decision making and problem solving

Nội dung

  • Thứ Sáu, 15:20 30/06/2023

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Nhập môn du lịch - Introduction to tourism

Thứ Năm, 09:26 29/06/2023

Giáo trình phương pháp điều tra khảo sát: Nguyên lý và thực tiễn

Thứ Tư, 17:41 28/06/2023

The Business of Tourism Tenth Edition

Thứ Ba, 18:18 27/06/2023

Giáo trình thanh toán quốc tế

Chủ Nhật, 17:16 25/06/2023

Modern Etiquette for a Better Life: Master All Social and Business Exchanges

Thứ Bảy, 14:52 24/06/2023