Ra quyết định & Giải quyết vấn đề = Decision making and problem solving

Trong Ra quyết định và giải quyết vấn đề, bậc thầy về thuật lãnh đạo John Adair sẽ cung cấp cho chúng ta những kiến thức và kỹ năng cần thiết để tìm kiếm giải pháp, khai mở trí sáng tạo và tự tin đưa ra quyết định đúng đắn. Qua các danh sách kiểm tra, các bài tập, những tình huống nghiên cứu và phương pháp thực nghiệm, Adair cũng cung cấp những nguyên tắc dễ hiểu để giúp bạn tìm ra hướng giải quyết, truyền sự tự tin cho đội ngũ và tạo ra ý tưởng mới có khả năng cạnh tranh với những chiến lược gia tài ba nhất.

Ra quyết định & Giải quyết vấn đề = Decision making and problem solving

John Adair

Thành Khang - Diễm Quỳnh (Dịch)

Hồng Đức

2018

Tóm tắt

Trong Ra quyết định và giải quyết vấn đề, bậc thầy về thuật lãnh đạo John Adair sẽ cung cấp cho chúng ta những kiến thức và kỹ năng cần thiết để tìm kiếm giải pháp, khai mở trí sáng tạo và tự tin đưa ra quyết định đúng đắn. Qua các danh sách kiểm tra, các bài tập, những tình huống nghiên cứu và phương pháp thực nghiệm, Adair cũng cung cấp những nguyên tắc dễ hiểu để giúp bạn tìm ra hướng giải quyết, truyền sự tự tin cho đội ngũ và tạo ra ý tưởng mới có khả năng cạnh tranh với những chiến lược gia tài ba nhất.

Cuốn sách gồm các nội dung sau:

  1. Trí tuệ trong công việc
  2. Nghệ thuật ra quyết định
  3. Chia sẻ quyết định với người khác
  4. Những chiến lược giải quyết vấn đề
  5. Làm thế nào để tạo ra ý tưởng
  6. Tư duy sáng tạo
  7. Phát triển kỹ năng tư duy.

Trích dẫn

John Adair ( dịch: Thành Khang - Diễm Quỳnh), Ra quyết định & Giải quyết vấn đề, Hồng Đức, 2018

Bộ sưu tập

Lĩnh vực Kinh tế

Tài liệu liên quan

Ra quyết định & Giải quyết vấn đề = Decision making and problem solvingĐánh thức năng lực vô hạn = Unlimited powerNghệ thuật bán hàng bậc cao

Ra quyết định & Giải quyết vấn đề = Decision making and problem solving

Đánh thức năng lực vô hạn (Unlimited power)Nghệ thuật bán hàng bậc cao

Mã QR

Ra quyết định & Giải quyết vấn đề = Decision making and problem solving

Nội dung

  • Thứ Sáu, 15:20 30/06/2023

Tin tiêu điểm

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023
Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Chủ Nhật, 15:56 06/08/2023

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Các bài đã đăng

Reflect 4: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Tư, 13:37 22/11/2023

Reflect 3: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Tư, 13:26 22/11/2023

Reflect 3: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Tư, 13:14 22/11/2023

Giáo trình Vật lý 1

Thứ Ba, 12:56 14/11/2023

Giáo trình Quản trị chiến lược

Thứ Ba, 10:24 14/11/2023

Nhập môn du lịch - Introduction to tourism

Thứ Năm, 09:26 29/06/2023

Giáo trình phương pháp điều tra khảo sát: Nguyên lý và thực tiễn

Thứ Tư, 17:41 28/06/2023

The Business of Tourism Tenth Edition

Thứ Ba, 18:18 27/06/2023

Giáo trình thanh toán quốc tế

Chủ Nhật, 17:16 25/06/2023

Modern Etiquette for a Better Life: Master All Social and Business Exchanges

Thứ Bảy, 14:52 24/06/2023

Video giới thiệu