Oxford english for information technology: Second edition.

Computer users; computer architecture; computer applications; peripherals; interview: forrmer student; operating systems; graphical user interface;applications programs; multimedia; interview: computing support offcicer; networks; the internet; the world wide web; website; interview: webpage creator; communications systems; computing support; data security 1; data security 2; interview: the ex-hacker; sofware engineering; people in computing; recent develoment in IT; the future of IT; interview: electronic publishing.

Oxford english for information technology: Second edition.

Eric H. Glendinning, John McEwan.

Oxford

2006

Abstract

This Second Edition of Oxford English for Information Technology teaches students language skills in the context of computing and information technology. The audio CD contains all the dialogues, interviews, discussions and listening tasks.

Computer users; computer architecture; computer applications; peripherals; interview: forrmer student; operating systems; graphical user interface;applications programs; multimedia; interview: computing support offcicer; networks; the internet; the world wide web; website; interview: webpage creator; communications systems; computing support; data security 1; data security 2; interview: the ex-hacker; sofware engineering; people in computing; recent develoment in IT; the future of IT; interview: electronic publishing.

Citation

Eric H. Glendinning, John McEwan. Oxford english for information technology: Second edition. Oxford, 2006.

Collection

Ngoại ngữ

Related document

Oxford english for information technology: Second edition.TOEIC Training Reading Comprehension 730English for Business Reading
Oxford english for information technology: Second edition.TOEIC Training Reading Comprehension 730English for Business Reading

QR code

Oxford english for information technology: Second edition.

Content

  • Thứ Ba, 14:55 16/05/2023

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Giáo trình Triết học Mác – Lênin

Thứ Ba, 13:49 16/05/2023

Bài tập cơ học lý thuyết

Thứ Hai, 10:23 15/05/2023

Principles of Management

Chủ Nhật, 18:35 14/05/2023

Những bà mẹ Việt Nam anh hùng và anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân tỉnh Lạng Sơn

Chủ Nhật, 17:59 14/05/2023

Lễ cấp sắc của Người Dao Lô Gang ở Lạng Sơn

Chủ Nhật, 17:52 14/05/2023