Principles of Management

The book Principles of Management is designed to meet the scope and sequence requirements of the introductory course on management. This is a traditional approach to management using the leading, planning, organizing, and controlling approach.

Principles of Management

OpenStax

Rice University

2019

Abstract

The book Principles of Management is designed to meet the scope and sequence requirements of the introductory course on management. This is a traditional approach to management using the leading, planning, organizing, and controlling approach. Management is a broad business discipline, and the Principles of Management course covers many management areas such as human resource management and strategic management, as well as behavioral areas such as motivation. No one individual can be an expert in all areas of management, so an additional benefit of this text is that specialists in a variety of areas have authored individual chapters.

The contents of the book include 18 chapters:

+ Chapter 1 Managing and Performing

+ Chapter 2 Managerial Decision-Making

+ Chapter 3 The History of Management

+ Chapter 4 External and Internal Organizational Environments and Corporate Culture

+ Chapter 5 Ethics, Corporate Responsibility, and Sustainability

+ Chapter 6 International Management

+ Chapter 7 Entrepreneurship

+ Chapter 8 Strategic Analysis: Understanding a Firm’s Competitive Environment

+ Chapter 9 The Strategic Management Process: Achieving and Sustaining Competitive Advantage

+ Chapter 10 Organizational Structure and Change

+ Chapter 11 Human Resource Management

+ Chapter 12 Diversity in Organizations

+ Chapter 13 Leadership

+ Chapter 14 Work Motivation for Performance

+ Chapter 15 Managing Teams

+ Chapter 16 Managerial Communication

+ Chapter 17 Organizational Planning and Controlling

+ Chapter 18 Management of Technology and Innovation.

Citation

OpenStax. Principles of Management. Rice University, 2019.

Collection

Bộ sưu tập Lĩnh vực Kinh tế

Related document

Principles of ManagementInternational Trade and GlobalisationManagement Control Systems

Principles of Management

International Trade and GlobalisationManagement Control Systems

QR code

Principles of Management

Content

  • Chủ Nhật, 18:35 14/05/2023

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

Giáo trình kỹ thuật điện - điện tử

Thứ Sáu, 10:44 31/05/2024

Giáo trình thiết kế hệ thống cung cấp điện

Thứ Sáu, 10:20 31/05/2024

Reflect 2: Reading & Writing (Student's Book)

Thứ Sáu, 10:06 31/05/2024

Reflect 4: Listening & Speaking (Teacher's guide)

Thứ Năm, 14:03 23/05/2024

Reflect 5: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Năm, 13:53 23/05/2024

Những bà mẹ Việt Nam anh hùng và anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân tỉnh Lạng Sơn

Chủ Nhật, 17:59 14/05/2023

Lễ cấp sắc của Người Dao Lô Gang ở Lạng Sơn

Chủ Nhật, 17:52 14/05/2023

Trung Quốc thế kỷ XXI

Chủ Nhật, 17:46 14/05/2023

Ai Cập sinh tử kỳ thư

Chủ Nhật, 17:41 14/05/2023

Lối sống các nhóm dân cư

Chủ Nhật, 17:36 14/05/2023