Những bà mẹ Việt Nam anh hùng và anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân tỉnh Lạng Sơn

Cuốn sách: Những  Bà  mẹ Việt Nam anh hùng và Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân tỉnh Lạng Sơn là tài liệu giáo dục truyền thống trong Đảng bộ, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh; đồng thời, giới thiệu với đồng bào  cả  nước về những Bà mẹ Việt Nam anh hùng và Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân tỉnh Lạng Sơn. Trân trọng giới thiệu cuốn sách cùng các đồng chí và bạn đọc.

Những bà mẹ Việt Nam anh hùng và anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân tỉnh Lạng Sơn

Nhiều tác giả

Nxb. Chính trị Quốc gia

2002

Tóm tắt

Chiến công vẻ vang của những anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc trưốc hết thuộc về những bà mẹ, những ngưòi phụ nữ Việt Nam nhân hậu, chịu thương, chịu khó, dành hết tình cảm yêu thương cho chồng, con, cháu. Khi nước có giặc, các mẹ đã động viên chồng, con, cháu yên tâm lên đưòng đánh giặc.

Những người mẹ, ngưòi vợ ở hậu phương thực sự là nguồn cổ vũ, là niềm tin về ngày chiến thắng của ngưòi chiến sĩ ở tiền tuyến, là sức mạnh để họ vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, hy sinh để chiến thắng kẻ thù.Tổ quốc và nhân dân mãi mãi biết ơn những Bà mẹ Việt Nam anh hùng đã hiến dâng cho độc lập, tự do của Tổ quốc những người thân yêu nhất của mình.

Cuốn sách: Những Bà mẹ Việt Nam anh hùng và Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân tỉnh Lạng Sơn là tài liệu giáo dục truyền thống trong Đảng bộ, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh; đồng thời, giới thiệu với đồng bào cả nước về những Bà mẹ Việt Nam anh hùng và Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân tỉnh Lạng Sơn. Trân trọng giới thiệu cuốn sách cùng các đồng chí và bạn đọc.

Trích dẫn

Nhiều tác giả. Những bà mẹ Việt Nam anh hùng và anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân tỉnh Lạng Sơn, Nxb. Chính trị Quốc gia, 2002.

Bộ sưu tập

Bộ sưu tập số Lĩnh vực Văn học - Tiếng Việt

Tài liệu liên quan

Những bà mẹ Việt Nam anh hùng và anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân tỉnh Lạng SơnTự lực văn đoàn với vấn đề phụ nữ ở nước taSống để yêu thương và dâng hiến

Những bà mẹ Việt Nam anh hùng và anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân tỉnh Lạng Sơn

Tự lực văn đoàn với vấn đề phụ nữ ở nước ta

Sống để yêu thương và dâng hiến

Mã QR

Những bà mẹ Việt Nam anh hùng và anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân tỉnh Lạng Sơn

Nội dung

  • Chủ Nhật, 17:59 14/05/2023

Tin tiêu điểm

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023
[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

Thứ Hai, 08:55 06/11/2023

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023

Các bài đã đăng

Cảm luận nghệ thuật

Thứ Tư, 08:42 21/02/2024

Giáo trình địa lý du lịch

Thứ Tư, 08:28 21/02/2024

Cẩm nang công tác pháp chế

Thứ Tư, 08:00 21/02/2024

Người Khơ Mú ở Việt nam

Thứ Năm, 10:06 01/02/2024

Hướng dẫn thực hiện cơ chế, chính sách tài chính phục vụ xóa đói, giảm nghèo

Thứ Năm, 09:56 01/02/2024

Lễ cấp sắc của Người Dao Lô Gang ở Lạng Sơn

Chủ Nhật, 17:52 14/05/2023

Trung Quốc thế kỷ XXI

Chủ Nhật, 17:46 14/05/2023

Ai Cập sinh tử kỳ thư

Chủ Nhật, 17:41 14/05/2023

Lối sống các nhóm dân cư

Chủ Nhật, 17:36 14/05/2023

Văn hóa tự nhận thức những suy ngẫm văn hóa về công cuộc đổi mới

Chủ Nhật, 17:29 14/05/2023