Lễ cấp sắc của Người Dao Lô Gang ở Lạng Sơn

Hệ thống tôn giáo, tín ngưỡng của dân tộc Dao bao gồm hàng loạt hệ  thống tôn giáo tín ngưỡng mang mầu sắc Đạo giáo hoặc mang đậm đà bản sắc dân tộc, trong hệ thống chung đó có lể Chẩu đàng. Trong  lễ Chẩu đàng lại bao gồm hàng loạt lể thức tôn giáo vừa có nguồn gốc Đạo giáo vừa có nguồn gốc tín ngưỡng dân tộc: Tất cả đan xen rất chật chẽ, phức hợp để phục vụ đắc lực cho đời sống văn hóa,  tinh thần của dân tộc Dao.

Lễ cấp sắc của Người Dao Lô Gang ở Lạng Sơn

Phan Ngọc Khuê

Nxb. Văn hóa thông tin

2002

Tóm tắt

Hệ thống tôn giáo, tín ngưỡng của dân tộc Dao bao gồm hàng loạt hệ thống tôn giáo tín ngưỡng mang mầu sắc Đạo giáo hoặc mang đậm đà bản sắc dân tộc, trong hệ thống chung đó có lể Chẩu đàng.

Trong lễ Chẩu đàng lại bao gồm hàng loạt lể thức tôn giáo vừa có nguồn gốc Đạo giáo vừa có nguồn gốc tín ngưỡng dân tộc: Tất cả đan xen rất chật chẽ, phức hợp để phục vụ đắc lực cho đời sống văn hóa, tinh thần của dân tộc Dao và nằm trong hệ thống lễ nghi của hai lể chính, trọng thể của người Dao: Lễ Cấp sắc và Lễ Trả ơn Bàn Vương.

Nội dung gồm 6 phần:

+ Phần 1: Người Dao Lô Gang trong cộng đồng dân tộc

+ Phần 2: Lễ đường

+ Phần 3: Nhân sự trong lễ cấp sắc

+ Phần 4: Các giai đoạn của lễ cấp sắc

+ Phần 5: Lễ trả ơn bản vương, khao nhụn

+ Phần 6: Những giá trị nghiên cứu khoa học thông qua việc cấp sắc.

Trích dẫn

Phan Ngọc Khuê. Lễ cấp sắc của Người Dao Lô Gang ở Lạng Sơn, Nxb. Văn hóa thông tin, 2002.

Bộ sưu tập

Bộ sưu tập số Lĩnh vực Văn học - Tiếng Việt

Tài liệu liên quan

Lễ cấp sắc của Người Dao Lô Gang ở Lạng SơnBộ sưu tập số Lĩnh vực Văn học - Tiếng ViệtThen giải hạn của người Thái Trắng ở thị xã Mường Lay tỉnh Điện Biên

Lễ cấp sắc của Người Dao Lô Gang ở Lạng Sơn

Từ điển phương ngữ Tiếng Việt

Then giải hạn của người Thái Trắng ở thị xã Mường Lay tỉnh Điện Biên

Mã QR

Lễ cấp sắc của Người Dao Lô Gang ở Lạng Sơn

Nội dung

  • Chủ Nhật, 17:52 14/05/2023

Tin tiêu điểm

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023
[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

Thứ Hai, 08:55 06/11/2023

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023

Các bài đã đăng

Giáo trình nhập môn du lịch học

Thứ Tư, 10:13 28/02/2024

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong xây dựng địa chất và khai thác dầu khí

Thứ Tư, 09:57 28/02/2024

Công nghệ khống chế ô nhiễm khí quyển

Thứ Tư, 09:40 28/02/2024

Cảm luận nghệ thuật

Thứ Tư, 08:42 21/02/2024

Giáo trình địa lý du lịch

Thứ Tư, 08:28 21/02/2024

Trung Quốc thế kỷ XXI

Chủ Nhật, 17:46 14/05/2023

Ai Cập sinh tử kỳ thư

Chủ Nhật, 17:41 14/05/2023

Lối sống các nhóm dân cư

Chủ Nhật, 17:36 14/05/2023

Văn hóa tự nhận thức những suy ngẫm văn hóa về công cuộc đổi mới

Chủ Nhật, 17:29 14/05/2023

Truyện Kiều: Thơ và tranh (Song ngữ Việt - Anh)

Chủ Nhật, 17:03 14/05/2023