Then giải hạn của người Thái Trắng ở thị xã Mường Lay tỉnh Điện Biên

Cuốn: Then giải hạn của người Thái Trắng ở thị xã Mường Lay tỉnh Điện Biên Giới thiệu về Then và nghi lễ Then giải hạn của người Thái trắng ở thị xã Mường Lay tỉnh Điện Biên. Bản dịchThen giải hạn từ tiếng Thái sang tiếng Việt và một số hình ảnh về thị xã Mường Lay tỉnh Điện Biên.

Then giải hạn của người Thái Trắng ở thị xã Mường Lay tỉnh Điện Biên

Nguyễn Thị Yên, Vàng Thị Ngoạn

Nxb. Văn hóa dân tộc

2016

Tóm tắt

Hội văn nghệ dân gian Việt Nam là một tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp, nằm trong khối liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Tô chỉ mục đích của hội là “ Sưu tầm, nghiên cứu, phổ biến và truyền dạy vốn văn hóa- văn nghệ dân gian các tộc người Việt Nam” . Trên cơ sở thành quả đó hội là một trong những quân chủ lực góp phần bảo tồn phát huy những giá trị văn hóa- văn nghệ mang đậm bản sắc dân tộc đã được ông cha ta sáng tạo và giữ gìn trong suốt mấy nghìn năm lịch sử dân tộc.

Cuốn: Then giải hạn của người Thái Trắng ở thị xã Mường Lay tỉnh Điện Biên Giới thiệu về Then và nghi lễ Then giải hạn của người Thái trắng ở thị xã Mường Lay tỉnh Điện Biên. Bản dịchThen giải hạn từ tiếng Thái sang tiếng Việt và một số hình ảnh về thị xã Mường Lay tỉnh Điện Biên.

Nội dung cuốn sách gồm:

+ Phần 1: Then và nghi lễ Then giải hạn của người Thái trắng ở thị xã Mường Lay tỉnh Điện Biên.

+ Phần 2: Văn bản Then giải hạn ( tiếng Thái)

+ Phần 3: Văn bản Then giải hạn ( dịch sang tiếng Việt)

+ Phần 4: Một số hình ảnh về thị xã Mường Lay và nghi lễ Then giải hạn của người Thái Trắng.

Trích dẫn

Nguyễn Thị Yên, Vàng Thị Ngoạn. Then giải hạn của người Thái Trắng ở thị xã Mường Lay tỉnh Điện Biên, Nxb. Văn hóa dân tộc, 2016

Bộ sưu tập

Bộ sưu tập số Lĩnh vực Văn học - Tiếng Việt

Tài liệu liên quan

Then giải hạn của người Thái Trắng ở thị xã Mường Lay tỉnh Điện BiênPapillon người tù khổ saiTỏa sáng từ những khát vọng cháy bỏng

Then giải hạn của người Thái Trắng ở thị xã Mường Lay tỉnh Điện Biên

Papillon người tù khổ sai

Tỏa sáng từ những khát vọng cháy bỏng

Mã QR

Then giải hạn của người Thái Trắng ở thị xã Mường Lay tỉnh Điện Biên

Nội dung

  • Thứ Bảy, 15:48 17/12/2022

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Tự lực văn đoàn với vấn đề phụ nữ ở nước ta

Thứ Bảy, 15:35 17/12/2022

Tết Sử Giề Pà của người Bố Y huyện Mường Khương

Thứ Bảy, 15:24 17/12/2022

Nhật ký Vũ Xuân

Thứ Bảy, 15:12 17/12/2022

Văn hóa dân gian Thái vùng sông Nặm PAO

Thứ Bảy, 15:05 17/12/2022

Văn học Việt Nam viết về Biển đảo và duyên hải ( Giai đoạn 1900-2000)

Thứ Bảy, 14:53 17/12/2022