Tết Sử Giề Pà của người Bố Y huyện Mường Khương

Tết Sử Giề Pà của người Bố Y huyện Mường Khương trình bày khái quát chung về dân tộc Bố Y huyện Mường Khương và hệ thống ngày lễ, tết. Diễn trình tết Sử giề pà dân tộc Bố Y. Một số hoạt động văn hoá, văn nghệ dân gian trong tết Sử giề pà. Đôi nét về dân ca Bố Y trong ngày tế Sử giề pà. Giá trị của tết Sử giề pà và vấn đề bảo tồn.

Tết Sử Giề Pà của người Bố Y huyện Mường Khương

Nguyễn Hùng Mạnh

Nxb. Mỹ thuật

2016

Tóm tắt

Hội văn nghệ dân gian Việt Nam là một tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp, nằm trong khối liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Tô chỉ mục đích của hội là “ Sưu tầm, nghiên cứu, phổ biến và truyền dạy vốn văn hóa- văn nghệ dân gian các tộc người Việt Nam”. Trên cơ sở thành quả đó hội là một trong những quân chủ lực góp phần bảo tồn phát huy những giá trị văn hóa- văn nghệ mang đậm bản sắc dân tộc đã được ông cha ta sáng tạo và giữ gìn trong suốt mấy nghìn năm lịch sử dân tộc.

Tết Sử Giề Pà của người Bố Y huyện Mường Khương trình bày khái quát chung về dân tộc Bố Y huyện Mường Khương và hệ thống ngày lễ, tết. Diễn trình tết Sử giề pà dân tộc Bố Y. Một số hoạt động văn hoá, văn nghệ dân gian trong tết Sử giề pà. Đôi nét về dân ca Bố Y trong ngày tế Sử giề pà. Giá trị của tết Sử giề pà và vấn đề bảo tồn.

Nội dung sách gồm 5 chương:

+ Chương 1: Khái quát chung về dân tộc Bố Y huyện Mường Khương và hệ thống ngày lễ, Tết

+ Chương 2: Diễn trình tết Sử giề pà dân tộc Bố Y

+ Chương 3: Một số hoạt động văn hóa, văn nghệ dân gian trong tết Sử giề pà

+ Chương 4: Đôi nét về dân ca Bố Y Trong ngày tết Sử giề pà

+ Chương 5: Giá trị của tết Sử giề pà và vần đề bảo tồn.

Trích dẫn

Nguyễn Hùng Mạnh. Tết Sử Giề Pà của người Bố Y huyện Mường Khương, Nxb. Mỹ thuật, 2016.

Bộ sưu tập

Bộ sưu tập số Lĩnh vực Văn học - Tiếng Việt

Tài liệu liên quan

Tết Sử Giề Pà của người Bố Y huyện Mường KhươngCao Tăng kỳ truyệnDùng thiền tâm thay thế phiền tâm

Tết Sử Giề Pà của người Bố Y huyện Mường Khương

Cao Tăng kỳ truyện

Dùng thiền tâm thay thế phiền tâm

Mã QR

Tết Sử Giề Pà của người Bố Y huyện Mường Khương

Nội dung

  • Thứ Bảy, 15:24 17/12/2022

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Nhật ký Vũ Xuân

Thứ Bảy, 15:12 17/12/2022

Văn hóa dân gian Thái vùng sông Nặm PAO

Thứ Bảy, 15:05 17/12/2022

Văn học Việt Nam viết về Biển đảo và duyên hải ( Giai đoạn 1900-2000)

Thứ Bảy, 14:53 17/12/2022

Motif trong nghiên cứu truyện kể dân gian: Lý thuyết và ứng dụng

Thứ Bảy, 14:46 17/12/2022

Thơ ca dân gian của người La Chí

Thứ Bảy, 12:59 17/12/2022