Văn hóa dân gian Thái vùng sông Nặm PAO

Những giá trị văn hóa- văn nghệ mang đậm bản sắc dân tộc thể hiện mối quan hệ của các tộc người Việt Nam với thiên nhiên thông qua các tri thức sản xuất nông nghiệp, với xã hội thông qua phong tục tập quán, hội xuân, với nhân sinh quan thông qua các nghi lễ vòng đời người, với vũ trụ và thế giới tự nhiên đã được siêu nhiên hóa thông qua các loại hình tín ngưỡng, tôn giáo, với lý tưởng thẩm mỹ thông qua các sáng tạo văn học nghệ thuật. Ở mỗi tộc người ở Việt Nam, những lĩnh vực và hình thái văn hóa - văn nghệ này được thể hiện trong một sắc thái riêng.

Văn hóa dân gian Thái vùng sông Nặm PAO

Quách Vị Miên

Nxb. Văn hóa dân tộc

2016

Tóm tắt

Hội văn nghệ dân gian Việt Nam là một tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp, nằm trong khối liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Tô chỉ mục đích của hội là “ Sưu tầm, nghiên cứu, phổ biến và truyền dạy vốn văn hóa- văn nghệ dân gian các tộc người Việt Nam” . Trên cơ sở thành quả đó hội là một trong những quân chủ lực góp phần bảo tồn phát huy những giá trị văn hóa- văn nghệ mang đậm bản sắc dân tộc đã được ông cha ta sáng tạo và giữ gìn trong suốt mấy nghìn năm lịch sử dân tộc.

Những giá trị đó thể hiện mối quan hệ của các tộc người Việt Nam với thiên nhiên thông qua các tri thức sản xuất nông nghiệp, với xã hội thông qua phong tục tập quán, hội xuân, với nhân sinh quan thông qua các nghi lễ vòng đời người, với vũ trụ và thế giới tự nhiên đã được siêu nhiên hóa thông qua các loại hình tín ngưỡng, tôn giáo, với lý tưởng thẩm mỹ thông qua các sáng tạo văn học nghệ thuật. Ở mỗi tộc người ở Việt Nam, những lĩnh vực và hình thái văn hóa - văn nghệ này được thể hiện trong một sắc thái riêng.

Nội dung sách gồm 2 chương:

+ Chương 1: Người Thái ở vùng sông Nặm Pao

+ Chương 2: Văn hóa dân gian Thái vùng sông Nặm Pao.

Trích dẫn

Quách Vị Miên. Văn hóa dân gian Thái vùng sông Nặm PAO, Nxb. Văn hóa dân tộc, 2016.

Bộ sưu tập

Bộ sưu tập số Lĩnh vực Văn học - Tiếng Việt

Tài liệu liên quan

Văn hóa dân gian Thái vùng sông Nặm PAOViệt ngữ tinh nghĩa từ điểnNgữ pháp Tiếng Việt. Tập 2

Văn hóa dân gian Thái vùng sông Nặm PAO

Việt ngữ tinh nghĩa từ điển

Ngữ pháp Tiếng Việt. Tập 2

Mã QR

Văn hóa dân gian Thái vùng sông Nặm PAO

Nội dung

  • Thứ Bảy, 15:05 17/12/2022

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Văn học Việt Nam viết về Biển đảo và duyên hải ( Giai đoạn 1900-2000)

Thứ Bảy, 14:53 17/12/2022

Motif trong nghiên cứu truyện kể dân gian: Lý thuyết và ứng dụng

Thứ Bảy, 14:46 17/12/2022

Thơ ca dân gian của người La Chí

Thứ Bảy, 12:59 17/12/2022

Introduction to deep learning

Thứ Sáu, 08:30 16/12/2022

Cryptography Theory and practice

Thứ Năm, 15:26 15/12/2022