Bài tập cơ học lý thuyết

Cơ học lý thuyết là môn học nghiên cứu về cơ học bằng các phương tiện toán học như: giải tích vector, vi phân, đạo hàm, ... Các nội dung chính của Cơ học lý thuyết là: phương trình tổng quát của động lực học, hàm Hamilton, hàm Lagrange, nguyên lý tác dụng tối thiểu.

Bài tập cơ học lý thuyết

Đào Văn Dũng (cb)

Nxb. Đại học QGHN

2005

Tóm tắt

Cơ học lý thuyết là môn học nghiên cứu về cơ học bằng các phương tiện toán học như: giải tích vector, vi phân, đạo hàm, ... Các nội dung chính của Cơ học lý thuyết là: phương trình tổng quát của động lực học, hàm Hamilton, hàm Lagrange, nguyên lý tác dụng tối thiểu.

Nội dung chính gồm có 5 phần và 15 chương:

+ Phần 1: Tĩnh học

+ Phần 2: Động học

+ Phần 3: Động lực học

+ Phần 4: Động lực học giải tích trong tọa độ suy rộng, dao động, và chạm

+ Phần 5: Một số đề thi olmpic cơ học.

Trích dẫn

Đào Văn Dũng (cb). Bài tập cơ học lý thuyết, Nxb. Đại học QGHN, 2005.

Bộ sưu tập

Bộ sưu tập số Lĩnh vực Vật lý

Tài liệu liên quan

Bài tập cơ học lý thuyết Lịch sử Vật lí học Quang học sóng

Bài tập cơ học lý thuyết

Lịch sử Vật lí học

Quang học sóng

Mã QR

Bài tập cơ học lý thuyết

Nội dung

  • Thứ Hai, 10:23 15/05/2023

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Principles of Management

Chủ Nhật, 18:35 14/05/2023

Những bà mẹ Việt Nam anh hùng và anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân tỉnh Lạng Sơn

Chủ Nhật, 17:59 14/05/2023

Lễ cấp sắc của Người Dao Lô Gang ở Lạng Sơn

Chủ Nhật, 17:52 14/05/2023

Trung Quốc thế kỷ XXI

Chủ Nhật, 17:46 14/05/2023

Ai Cập sinh tử kỳ thư

Chủ Nhật, 17:41 14/05/2023