Bài tập cơ học lý thuyết

Cơ học lý thuyết là môn học nghiên cứu về cơ học bằng các phương tiện toán học như: giải tích vector, vi phân, đạo hàm, ... Các nội dung chính của Cơ học lý thuyết là: phương trình tổng quát của động lực học, hàm Hamilton, hàm Lagrange, nguyên lý tác dụng tối thiểu.

Bài tập cơ học lý thuyết

Đào Văn Dũng (cb)

Nxb. Đại học QGHN

2005

Tóm tắt

Cơ học lý thuyết là môn học nghiên cứu về cơ học bằng các phương tiện toán học như: giải tích vector, vi phân, đạo hàm, ... Các nội dung chính của Cơ học lý thuyết là: phương trình tổng quát của động lực học, hàm Hamilton, hàm Lagrange, nguyên lý tác dụng tối thiểu.

Nội dung chính gồm có 5 phần và 15 chương:

+ Phần 1: Tĩnh học

+ Phần 2: Động học

+ Phần 3: Động lực học

+ Phần 4: Động lực học giải tích trong tọa độ suy rộng, dao động, và chạm

+ Phần 5: Một số đề thi olmpic cơ học.

Trích dẫn

Đào Văn Dũng (cb). Bài tập cơ học lý thuyết, Nxb. Đại học QGHN, 2005.

Bộ sưu tập

Bộ sưu tập số Lĩnh vực Vật lý

Tài liệu liên quan

Bài tập cơ học lý thuyết Lịch sử Vật lí học Quang học sóng

Bài tập cơ học lý thuyết

Lịch sử Vật lí học

Quang học sóng

Mã QR

Bài tập cơ học lý thuyết

Nội dung

  • Thứ Hai, 10:23 15/05/2023

Tin tiêu điểm

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023
Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Chủ Nhật, 15:56 06/08/2023

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Các bài đã đăng

Reflect 4: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Tư, 13:37 22/11/2023

Reflect 3: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Tư, 13:26 22/11/2023

Reflect 3: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Tư, 13:14 22/11/2023

Giáo trình Vật lý 1

Thứ Ba, 12:56 14/11/2023

Giáo trình Quản trị chiến lược

Thứ Ba, 10:24 14/11/2023

Principles of Management

Chủ Nhật, 18:35 14/05/2023

Những bà mẹ Việt Nam anh hùng và anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân tỉnh Lạng Sơn

Chủ Nhật, 17:59 14/05/2023

Lễ cấp sắc của Người Dao Lô Gang ở Lạng Sơn

Chủ Nhật, 17:52 14/05/2023

Trung Quốc thế kỷ XXI

Chủ Nhật, 17:46 14/05/2023

Ai Cập sinh tử kỳ thư

Chủ Nhật, 17:41 14/05/2023

Video giới thiệu