Một số vấn đề cơ bản của kinh tế Tây Nguyên trong phát triển bền vững.

Cuốn sách giới thiệu khái quát về điều kiện tự nhiên, xã hội và những lợi thế phát triển kinh tế của Tây Nguyên; một số vấn đề cơ bản của kinh tế Tây Nguyên trong phát triển bền vững cũng như quan điểm và giải pháp cho phát triển kinh tế bền vững vùng Tây Nguyên giai đoạn 2011 - 2020.

Một số vấn đề cơ bản của kinh tế Tây Nguyên trong phát triển bền vững.

Bạch Hồng Việt

Nxb. Khoa học xã hội

2012

Tóm tắt

Cuốn sách giới thiệu khái quát về điều kiện tự nhiên, xã hội và những lợi thế phát triển kinh tế của Tây Nguyên; một số vấn đề cơ bản của kinh tế Tây Nguyên trong phát triển bền vững cũng như quan điểm và giải pháp cho phát triển kinh tế bền vững vùng Tây Nguyên giai đoạn 2011 - 2020.

Nội dung gồm các chương sau:

+ Chương 1: Khái quát điều kiện tự nhiên, xã hội và những lợi thế phát triển kinh tế của Tây Nguyên

+ Chương 2: Một số vấn dề cơ bản của kinh tế Tây Nguyên trong phát triển bền vững

+ Chương 3: Quan điểm và giải pháp cho phát triển kinh tế bền vững vùng Tây Nguyên giai đoạn 2011 - 2020.

Trích dẫn

Bạch Hồng Việt. Một số vấn đề cơ bản của kinh tế Tây Nguyên trong phát triển bền vững., Nxb. Khoa học xã hội, 2012.

Bộ sưu tập

Bộ sưu tập số Lĩnh vực Khác

Tài liệu liên quan

Một số vấn đề cơ bản của kinh tế Tây Nguyên trong phát triển bền vững.Nhà ở xã hộiNgười Cor ở Việt Nam (The Cor in Việt Nam)

Một số vấn đề cơ bản của kinh tế Tây Nguyên trong phát triển bền vững.

Nhà ở xã hội

Người Cor ở Việt Nam (The Cor in Việt Nam)

Mã QR

Một số vấn đề cơ bản của kinh tế Tây Nguyên trong phát triển bền vững.

Nội dung

  • Thứ Bảy, 15:33 18/02/2023

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Reflect 3: Reading & Writing (Student's Book)

Thứ Sáu, 13:18 29/09/2023

Reflect 3: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 10:12 29/09/2023

Reflect 2: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:01 29/09/2023

Reading explorer 5 3rd Edition (Teacher's book)

Thứ Sáu, 08:43 29/09/2023

Reflect 2: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Sáu, 09:55 22/09/2023

Cơ sở và thực tiễn hoạt động của Nghị viện châu âu

Thứ Bảy, 15:26 18/02/2023

Khu kinh tế tự do những vấn đề lý luận và thực tiễn

Thứ Bảy, 15:20 18/02/2023

Những vấn đề lý luận và thực tiễn về sửa đổi, bổ sung hiến pháp năm 1992

Thứ Bảy, 15:15 18/02/2023

Phát triển kinh tế vùng của Việt Nam

Thứ Bảy, 15:10 18/02/2023

Triển vọng và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam

Thứ Bảy, 15:01 18/02/2023

Video giới thiệu