Một số vấn đề cơ bản của kinh tế Tây Nguyên trong phát triển bền vững.

Cuốn sách giới thiệu khái quát về điều kiện tự nhiên, xã hội và những lợi thế phát triển kinh tế của Tây Nguyên; một số vấn đề cơ bản của kinh tế Tây Nguyên trong phát triển bền vững cũng như quan điểm và giải pháp cho phát triển kinh tế bền vững vùng Tây Nguyên giai đoạn 2011 - 2020.

Một số vấn đề cơ bản của kinh tế Tây Nguyên trong phát triển bền vững.

Bạch Hồng Việt

Nxb. Khoa học xã hội

2012

Tóm tắt

Cuốn sách giới thiệu khái quát về điều kiện tự nhiên, xã hội và những lợi thế phát triển kinh tế của Tây Nguyên; một số vấn đề cơ bản của kinh tế Tây Nguyên trong phát triển bền vững cũng như quan điểm và giải pháp cho phát triển kinh tế bền vững vùng Tây Nguyên giai đoạn 2011 - 2020.

Nội dung gồm các chương sau:

+ Chương 1: Khái quát điều kiện tự nhiên, xã hội và những lợi thế phát triển kinh tế của Tây Nguyên

+ Chương 2: Một số vấn dề cơ bản của kinh tế Tây Nguyên trong phát triển bền vững

+ Chương 3: Quan điểm và giải pháp cho phát triển kinh tế bền vững vùng Tây Nguyên giai đoạn 2011 - 2020.

Trích dẫn

Bạch Hồng Việt. Một số vấn đề cơ bản của kinh tế Tây Nguyên trong phát triển bền vững., Nxb. Khoa học xã hội, 2012.

Bộ sưu tập

Bộ sưu tập số Lĩnh vực Khác

Tài liệu liên quan

Một số vấn đề cơ bản của kinh tế Tây Nguyên trong phát triển bền vững.Nhà ở xã hộiNgười Cor ở Việt Nam (The Cor in Việt Nam)

Một số vấn đề cơ bản của kinh tế Tây Nguyên trong phát triển bền vững.

Nhà ở xã hội

Người Cor ở Việt Nam (The Cor in Việt Nam)

Mã QR

Một số vấn đề cơ bản của kinh tế Tây Nguyên trong phát triển bền vững.

Nội dung

  • Thứ Bảy, 15:33 18/02/2023

Tin tiêu điểm

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023
[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

Thứ Hai, 08:55 06/11/2023

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023

Các bài đã đăng

Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thứ Ba, 10:30 05/03/2024

Mocktall 210 công thức pha chế mocktail tuyệt đỉnh

Thứ Ba, 10:20 05/03/2024

Sổ tay hướng dẫn viên Du lịch

Thứ Ba, 10:09 05/03/2024

Giáo trình nhập môn du lịch học

Thứ Tư, 10:13 28/02/2024

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong xây dựng địa chất và khai thác dầu khí

Thứ Tư, 09:57 28/02/2024

Cơ sở và thực tiễn hoạt động của Nghị viện châu âu

Thứ Bảy, 15:26 18/02/2023

Khu kinh tế tự do những vấn đề lý luận và thực tiễn

Thứ Bảy, 15:20 18/02/2023

Những vấn đề lý luận và thực tiễn về sửa đổi, bổ sung hiến pháp năm 1992

Thứ Bảy, 15:15 18/02/2023

Phát triển kinh tế vùng của Việt Nam

Thứ Bảy, 15:10 18/02/2023

Triển vọng và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam

Thứ Bảy, 15:01 18/02/2023