Người Cor ở Việt Nam (The Cor in Việt Nam)

Ấn phẩm này không chỉ giới thiệu với bạn đọc những nét tiêu biểu, đặc sắc trong văn hóa Cor, mà còn góp phần khẳng định những đóng góp của cộng đồng này trong bức tranh tổng thể văn hóa Việt Nam, đặc sắc, phong phú và đa dạng.

Người Cor ở Việt Nam (The Cor in Việt Nam)

Vũ Quốc Khánh

Thông Tấn

2015

Tóm tắt

Người Cor cư trú chủ yếu ở huyện Trà Bồng ( Quảng Ngãi) và huyện Nam Trà My ( Quảng Nam). Người Cor ở Việt Nam có dân số 33.817 người, theo thống kê năm 2009. Người Cor tập trung chính ở các tỉnh: Quảng Ngãi ( 28.110 người, chiếm 83.1% tổng số người Cor), Quảng Nam ( 5.361 người), Kon Tum (118 người)

Người Cor làm rẫy là chính. Họ trồng lúa, ngô sắn và nhiều loại cây khác, đặc biệt, cây quế Quảng là đặc sản truyền thống. Quế ở vùng người Cor có chất lượng và năng suất cao được các địa phương trong nước và nhiều nơi trên thế giới biết tiếng. Hàng năm quế đem lại nguồn thu đáng kể cho người Cor

Trong xã hội Cor, các bô lão luôn được nể trọng. Người được suy tôn làm chủ làng phải là người biết phong tục, giàu kinh nghiệm sản xuất và ứng xử xã hội, được dân làng tín nhiệm cao và thuộc dòng họ có công lập làng. Người Cor thích múa hát, thích chơi chiêng, cồng, trống. Các điệu dân ca phổ biến của người Cor là Xru, Klu và A Giới. Các truyện cổ của họ được truyền miệng từ đời này sang đời khác luôn làm say lòng người kể và người nghe. Hầu hết người Cor đã và đang chuyển sang làm nhà đất. Không ít người ưa kiểu nhà “xuyên trính” ở đồng bằng miền Trung.

Ấn phẩm này không chỉ giới thiệu với bạn đọc những nét tiêu biểu, đặc sắc trong văn hóa Cor, mà còn góp phần khẳng định những đóng góp của cộng đồng này trong bức tranh tổng thể văn hóa Việt Nam, đặc sắc, phong phú và đa dạng.

Cuốn sách được bố cục, trình bày theo các chủ đề sau:

- Nguồn gốc lịch sử

- Buôn làng , nhà ở

- Nguồn sống

- Y phục, trang sức

- Lễ hội.

Trích dẫn

Vũ Quốc Khánh. Người Cor ở Việt Nam (The Cor in Việt Nam), Thông Tấn, 2015.

Bộ sưu tập

LĨNH VỰC KHÁC

Tài liệu liên quan

Người Cor ở Việt Nam (The Cor in Việt Nam)Người Cơ Ho ở Tây Nguyên Việt Nam ( The Cơ Ho in the Central Highlands of Việt Nam)Người Bru - Vân Kiều ở Việt Nam (The Bru - Van Kieu in Viet Nam )

Người Cor ở Việt Nam (The Cor in Việt Nam)

Người Cơ Ho ở Tây Nguyên Việt Nam ( The Cơ Ho in the Central Highlands of Việt Nam)

Người Bru - Vân Kiều ở Việt Nam (The Bru - Van Kieu in Viet Nam )

Mã QR

Người Cor ở Việt Nam (The Cor in Việt Nam)

Nội dung

  • Thứ Hai, 08:33 19/12/2022

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Reflect 2: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Sáu, 09:55 22/09/2023

Reflect 1: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:43 22/09/2023

Reflect 1: Reading & Writing

Thứ Sáu, 09:25 22/09/2023

Reflect 1: Listening & Speaking (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:10 22/09/2023

Tìm hiểu văn hóa tâm linh của người Việt

Thứ Sáu, 08:33 22/09/2023

Người Churu ở Việt Nam ( The Chu ru in Viet Nam)

Thứ Hai, 08:25 19/12/2022

Machine learning for absolute beginners

Chủ Nhật, 15:16 18/12/2022

Fundamentals of multimedia

Chủ Nhật, 14:20 18/12/2022

Fundamentals Of Computer Graphics (4 Edition)

Chủ Nhật, 13:45 18/12/2022

Building Wireless Sensor Networks: Theoretical and Practical Perspectives

Chủ Nhật, 11:07 18/12/2022

Video giới thiệu