Người Bru - Vân Kiều ở Việt Nam (The Bru - Van Kieu in Viet Nam )

Nằm trong bộ sách ảnh giới thiệu 54 dân tộc Việt Nam, cuốn sách ảnh “Người Bru-vân Kiều ở Việt Nam” với nhiều hình ảnh và bài viết phản ảnh những nét cơ bản nhất về đời sống xã hội, vật chất cũng như văn hóa tinh thần, tín ngưỡng của người Bru-vân Kiều

Người Bru - Vân Kiều ở Việt Nam (The Bru - Van Kieu in Viet Nam )

Nguyễn Bảo Cương

Thông Tấn

2017

Tóm tắt

Dân tộc Bru – Vân Kiều, một tộc người trong cộng đồng 54 dân tộc ở Việt Nam, là một bộ phận của cộng đồng người Bru – Vân Kiều sinh sống ở Miền Trung bán đảo Đông Dương, phân bố ở 3 nước Việt Nam, Lào, Thái Lan.

Xét về lịch sử, dân tộc Bru – vân Kiều thuộc số dân cư được coi là có nguồn gốc lâu đời nhất ở vùng Trường Sơn. Ở Việt nam, người Bru – vân Kiều hay người Mang Coong, người Trì, người khùa là những tên gọi khác của tộc người này theo các nhóm địa phương, đã được Nhà nước Việt Nam định danh trong đại gia đình các dân tộc Việt Nam.

Cũng giống như các tộc người khác cư trú lâu đời ở khu vực Trường Sơn – Tây Nguyên, người Bru – Vân Kiều có những nét văn hóa đặc trưng của cư dân sống ở vùng rừng núi, địa hình phức tạp, trắc trở. Họ theo tín ngưỡng đa thần và quan niệm “vạn vật hữu linh”- mọi vật trong thế giới tự nhiên đều có linh hồn, có thần, từ hòn đá, ngọn núi, dòng suối, đến mưa, gió, sấm, chớp……

Hoạt động kinh tế chuyển từ săn bắn, hái lượm sang nền kinh tế sản xuất với các hoạt động nông nghiệp còn phụ thuộc nhiều vào thiên nhiên. Các tộc người ở khu vực Trường Sơn – Tây Nguyên nói chung, người Bru-vân Kiều nói riêng cũng không còn cư trú tập trung theo lãnh thổ tộc người riêng biệt, mà sinh sống xen kẽ, đan xen nhau, có sự giao lưu văn hóa, tập quán với những tộc người bản địa và những tộc người từ phía Bắc di cư đến sinh cơ lập nghiệp. Nhiều nét văn hóa đặc trưng cho từng tộc người đang dần mai một đi theo thời gian.

Nằm trong bộ sách ảnh giới thiệu 54 dân tộc Việt Nam, cuốn sách ảnh “Người Bru-vân Kiều ở Việt Nam” với nhiều hình ảnh và bài viết phản ảnh những nét cơ bản nhất về đời sống xã hội, vật chất cũng như văn hóa tinh thần, tín ngưỡng của người Bru-vân Kiều. Những bức ảnh và thông tin trong cuốn sách sẽ phác họa phần nào diện mạo đời sống văn hóa tín ngưỡng mang tính cổ xưa của người Bru-vân Kiều còn được bảo lưu cho đến ngày nay

Trích dẫn

Nguyễn Bảo Cương. Người Bru - Vân Kiều ở Việt Nam The Bru - Van Kieu in Viet Nam, Thông Tấn, 2017

Bộ sưu tập

LĨNH VỰC KHÁC

Tài liệu liên quan

Người Bru - Vân Kiều ở Việt Nam (The Bru - Van Kieu in Viet Nam )Người Si La ở Việt Nam Người Tà Ôi ở Việt Nam

Người Bru - Vân Kiều ở Việt Nam (The Bru - Van Kieu in Viet Nam )

Người Si La ở Việt Nam

Người Tà Ôi ở Việt Nam

Mã QR

Người Bru - Vân Kiều ở Việt Nam (The Bru - Van Kieu in Viet Nam )

Nội dung

  • Thứ Sáu, 10:32 09/12/2022

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Giáo trình kỹ thuật mạch điện tử

Thứ Sáu, 10:16 09/12/2022

Phụ nữ Việt Nam trong sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước

Thứ Sáu, 09:49 09/12/2022

Presenting In English: How to give successful presentations

Thứ Sáu, 08:53 09/12/2022

Core concepts in Cultural Anthropology

Thứ Năm, 15:22 08/12/2022

Nhập môn tin học ( Introduction to Informatic) - Dùng cho sinh viên ĐH, CĐ

Thứ Năm, 14:55 08/12/2022