Người Si La ở Việt Nam

Tác giả muốn tập hợp những thông tin chung nhất về người Si La hiện nay, những đặc tính của tộc người, vùng cư trú, những phong tục tập quán mà người Si La còn lưu giữ và thực hành cho đến ngày nay

Người Si La ở Việt Nam

Chu Thái Sơn

Thông Tấn

2018

Tóm tắt

Si La là một trong những tộc người có dân số ít nhất trong các tộc người ở Việt Nam. Theo thống kê gần đây, người Si La chỉ có 840 nghìn nhân khẩu sinh sống tập trung ở hai tỉnh Tây Bắc là Lào Cai và Điện Biên.

Là một tộc người trong nhóm ngôn ngữ Miến – Lô Lô đã từng có nền văn hóa phát triển rực rỡ , nhưng những biến thiên của của lịch sử đã đẩy họ vào những cánh rừng sâu, các sắc thái văn hóa của họ mất dần trong đời sống hàng ngày hoặc mờ nhạt dần, chìm lẫn với văn hóa của nhiều tộc người khác ở cùng khu vực cư trú. Văn hóa của người Si la ngày nay là sự pha trộn giữa các sắc màu văn hóa của nhiều tộc người càng khiến cho trầm tích văn hóa Si La trở lên dày và nhiều lớp

Sự phức tạp và đa dạng trong văn hóa của tộc người Si La trong bức tranh đa sắc màu của cộng đồng 54 dân tộc người ở Việt Nam được nhiều nhà văn hóa, nhà dân tộc học bỏ công sức nghiên cứu, là vấn đề quan tâm của bạn đọc trong nước và nước ngoài. Trong phạm vi cuốn sách nhỏ này, tác giả muốn tập hợp những thông tin chung nhất về người Si La hiện nay, những đặc tính của tộc người, vùng cư trú, những phong tục tập quán mà người Si La còn lưu giữ và thực hành cho đến ngày nay…..

Nội dung cuốn sách gồm:

- Lời Nhà Xuất bản

- Nguồn gốc và phân bố dân cư

- Bản làng – Nhà ở

- Nguồn sống

- Y phục – Trang sức.

- Phong tục tập quán – Lễ hội

Trích dẫn

Chu Thái Sơn. Người Sila ở Việt Nam, Thông Tấn, 2018

Bộ sưu tập

LĨNH VỰC KHÁC

Tài liệu liên quan

Người Si La ở Việt Nam Tín ngưỡng thờ cúng thần lúa của người Hrê tại xã An Vinh, huyện An Lão, tỉnh Bình ĐịnhLễ cúng sửa vía của người Thái Đen ở Mường Thanh, Điện Biên

Người Si La ở Việt Nam

Tín ngưỡng thờ cúng thần lúa của người Hrê tại xã An Vinh, huyện An Lão, tỉnh Bình Định

Lễ cúng sửa vía của người Thái Đen ở Mường Thanh, Điện Biên

Mã QR

Người Si La ở Việt Nam

Nội dung

  • Thứ Tư, 13:49 30/11/2022

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Reflect 2: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Sáu, 09:55 22/09/2023

Reflect 1: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:43 22/09/2023

Reflect 1: Reading & Writing

Thứ Sáu, 09:25 22/09/2023

Reflect 1: Listening & Speaking (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:10 22/09/2023

Tìm hiểu văn hóa tâm linh của người Việt

Thứ Sáu, 08:33 22/09/2023

Oxford English for Electronics

Thứ Tư, 13:38 30/11/2022

Malvino Electronic Principles

Thứ Tư, 13:22 30/11/2022

Teardowns : Learn how electronics work by taking them apart

Thứ Tư, 13:17 30/11/2022

Pang Then của người Tày Trắng - xã Xuân Giang, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang

Thứ Tư, 13:02 30/11/2022

Algorithms for optimization

Thứ Tư, 12:03 30/11/2022

Video giới thiệu