Người Churu ở Việt Nam ( The Chu ru in Viet Nam)

Cuốn sách phần nào khắc họa nét văn hóa sinh động, độc đáo ở tộc người Chu ru, kể cả dấu ấn từ các dặm dài trong lịch sử mà họ đã kinh qua.

Người Churu ở Việt Nam ( The Chu ru in Viet Nam)

Nguyễn Thế Sơn

Thông Tấn

2015

Tóm tắt

Cùng với tộc người Chăm, Gia Rai, Ê Đê và Ra Glai, Chu ru là một trong năm cộng đồng người nói ngôn ngữ Nam Đảo, nhóm Malayô – Polinêdi trên lãnh thổ Việt Nam. Vốn là một bộ phận dân cư của Vương quốc Chăm Pa cổ đại, cư trú ở vùng khô hạn ven biển miền Trung, người Chu ru đã từng di dời lên miền núi Nam Tây Nguyên và định cư lâu dài ở đó. Tên gọi Chu Ru: những người “xâm đất” cũng bắt nguồn từ đây. Đến nay đại bộ phận người Chu ru đã di cư tập trung trên cao nguyên Lâm Viên, phía đông tỉnh Lâm Đồng, chỉ còn khoảng dưới 10% dân số vẫn sinh sống ở khu vực Ninh Thuận, Bình Thuận.

Người Chu Ru định cư, định canh trồng lúa nước là chính. Việc săn bắt, hái lượm vẫn còn là hoạt động thường xuyên. Đồng bào cũng biết đến đan lát các đồ dùng gia đình bằng mây tre, tự rèn các công cụ sản xuất và có các làng nổi tiếng về nghề gốm, nghề đúc nhẫn bạc. Người Chu ru vẫn bảo tồn nét văn hóa truyền thống tín ngưỡng nguyên thủy với niềm tin tôn giáo “vạn vật hữu linh”. Đặc biệt tục bắt chồng là nét văn hóa độc đáo cho đến nay vẫn được duy trì ở tộc người này.

Để bảo tồn, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc cũng là bổ sung vào bộ sách ảnh 54 dân tộc Việt nam, Nhà XB Thông Tấn đã biên soạn cuốn sách ảnh “Người Chu ru ở Việt Nam”- cuốn sách phần nào khắc họa nét văn hóa sinh động, độc đáo ở tộc người Chu ru, kể cả dấu ấn từ các dặm dài trong lịch sử mà họ đã kinh qua.

Nội dung cuốn sách gồm:

- Nguồn gốc và phân bố dân cư

- Buôn làng, nhà ở

- Nguồn sống

- Y phục, trang sức

- Phong tục, lễ hội

Trích dẫn

Nguyễn Thế Sơn. Người Churu ở Việt Nam ( The Chu ru in Viet Nam), Thông Tấn, 2015

Bộ sưu tập

LĨNH VỰC KHÁC

Tài liệu liên quan

Người Churu ở Việt Nam ( The Chu ru in Viet Nam)Người Giẻ Triêng ở Việt NamNgười Cơ Ho ở Tây Nguyên Việt Nam ( The Cơ Ho in the Central Highlands of Việt Nam)

Người Churu ở Việt Nam ( The Chu ru in Viet Nam)

Người Giẻ Triêng ở Việt Nam

Người Cơ Ho ở Tây Nguyên Việt Nam ( The Cơ Ho in the Central Highlands of Việt Nam)

Mã QR

Người Churu ở Việt Nam ( The Chu ru in Viet Nam)

Nội dung

  • Thứ Hai, 08:25 19/12/2022

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Pathways 2: Reading, Writing and Critical Thinking

Thứ Tư, 13:52 12/06/2024

Giáo trình Cao học quản trị chiến lược - Cập nhật BSC

Thứ Sáu, 14:43 07/06/2024

Mạng nơ-rôn và ứng dụng trong xử lý tín hiệu

Thứ Sáu, 14:34 07/06/2024

Machine learning for absolute beginners

Chủ Nhật, 15:16 18/12/2022

Fundamentals of multimedia

Chủ Nhật, 14:20 18/12/2022

Fundamentals Of Computer Graphics (4 Edition)

Chủ Nhật, 13:45 18/12/2022

Building Wireless Sensor Networks: Theoretical and Practical Perspectives

Chủ Nhật, 11:07 18/12/2022

Microcontroller theory and applications with the PIC18F

Chủ Nhật, 10:51 18/12/2022