Người Churu ở Việt Nam ( The Chu ru in Viet Nam)

Cuốn sách phần nào khắc họa nét văn hóa sinh động, độc đáo ở tộc người Chu ru, kể cả dấu ấn từ các dặm dài trong lịch sử mà họ đã kinh qua.

Người Churu ở Việt Nam ( The Chu ru in Viet Nam)

Nguyễn Thế Sơn

Thông Tấn

2015

Tóm tắt

Cùng với tộc người Chăm, Gia Rai, Ê Đê và Ra Glai, Chu ru là một trong năm cộng đồng người nói ngôn ngữ Nam Đảo, nhóm Malayô – Polinêdi trên lãnh thổ Việt Nam. Vốn là một bộ phận dân cư của Vương quốc Chăm Pa cổ đại, cư trú ở vùng khô hạn ven biển miền Trung, người Chu ru đã từng di dời lên miền núi Nam Tây Nguyên và định cư lâu dài ở đó. Tên gọi Chu Ru: những người “xâm đất” cũng bắt nguồn từ đây. Đến nay đại bộ phận người Chu ru đã di cư tập trung trên cao nguyên Lâm Viên, phía đông tỉnh Lâm Đồng, chỉ còn khoảng dưới 10% dân số vẫn sinh sống ở khu vực Ninh Thuận, Bình Thuận.

Người Chu Ru định cư, định canh trồng lúa nước là chính. Việc săn bắt, hái lượm vẫn còn là hoạt động thường xuyên. Đồng bào cũng biết đến đan lát các đồ dùng gia đình bằng mây tre, tự rèn các công cụ sản xuất và có các làng nổi tiếng về nghề gốm, nghề đúc nhẫn bạc. Người Chu ru vẫn bảo tồn nét văn hóa truyền thống tín ngưỡng nguyên thủy với niềm tin tôn giáo “vạn vật hữu linh”. Đặc biệt tục bắt chồng là nét văn hóa độc đáo cho đến nay vẫn được duy trì ở tộc người này.

Để bảo tồn, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc cũng là bổ sung vào bộ sách ảnh 54 dân tộc Việt nam, Nhà XB Thông Tấn đã biên soạn cuốn sách ảnh “Người Chu ru ở Việt Nam”- cuốn sách phần nào khắc họa nét văn hóa sinh động, độc đáo ở tộc người Chu ru, kể cả dấu ấn từ các dặm dài trong lịch sử mà họ đã kinh qua.

Nội dung cuốn sách gồm:

- Nguồn gốc và phân bố dân cư

- Buôn làng, nhà ở

- Nguồn sống

- Y phục, trang sức

- Phong tục, lễ hội

Trích dẫn

Nguyễn Thế Sơn. Người Churu ở Việt Nam ( The Chu ru in Viet Nam), Thông Tấn, 2015

Bộ sưu tập

LĨNH VỰC KHÁC

Tài liệu liên quan

Người Churu ở Việt Nam ( The Chu ru in Viet Nam)Người Giẻ Triêng ở Việt NamNgười Cơ Ho ở Tây Nguyên Việt Nam ( The Cơ Ho in the Central Highlands of Việt Nam)

Người Churu ở Việt Nam ( The Chu ru in Viet Nam)

Người Giẻ Triêng ở Việt Nam

Người Cơ Ho ở Tây Nguyên Việt Nam ( The Cơ Ho in the Central Highlands of Việt Nam)

Mã QR

Người Churu ở Việt Nam ( The Chu ru in Viet Nam)

Nội dung

  • Thứ Hai, 08:25 19/12/2022

Tin tiêu điểm

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023
Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Chủ Nhật, 15:56 06/08/2023

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Các bài đã đăng

Reflect 3: Reading & Writing (Student's Book)

Thứ Sáu, 13:18 29/09/2023

Reflect 3: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 10:12 29/09/2023

Reflect 2: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:01 29/09/2023

Reading explorer 5 3rd Edition (Teacher's book)

Thứ Sáu, 08:43 29/09/2023

Reflect 2: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Sáu, 09:55 22/09/2023

Machine learning for absolute beginners

Chủ Nhật, 15:16 18/12/2022

Fundamentals of multimedia

Chủ Nhật, 14:20 18/12/2022

Fundamentals Of Computer Graphics (4 Edition)

Chủ Nhật, 13:45 18/12/2022

Building Wireless Sensor Networks: Theoretical and Practical Perspectives

Chủ Nhật, 11:07 18/12/2022

Microcontroller theory and applications with the PIC18F

Chủ Nhật, 10:51 18/12/2022

Video giới thiệu