Khu kinh tế tự do những vấn đề lý luận và thực tiễn

Khu Kinh tế tự do là một khái niệm có nội hàm phong phú chỉ một khu vực địa lý có áp dụng những chính sách đặc biệt nhằm thu hút đầu tư và khuyến khích xuất khẩu. Trong những năm vừa qua, Việt Nam đã thực hiện nhiều biện pháp cải cách về thương mại và tài chính nhằm thúc đẩy sự phát triển của các khu kinh tế (Khu chế xuất, khu kinh tế cửa khẩu, khu công nghiệp,…) trên nhiều phương diện và đã thu lại nhiều thành công nhất định. Tuy nhiên, việc tìm hiểu, tổng kết kinh nghiệm quốc tế, thực tế phát triển của Việt Nam luôn được coi là vấn đề cấp thiết nhằm đưa ra một mô hình Khu Kinh tế tự do phù hợp hơn, góp phần vào sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam trong giai đoạn hiện nay và sắp tới.

Khu kinh tế tự do những vấn đề lý luận và thực tiễn

Cù Chí Lợi (Ch.b)

Nxb. Khoa học xã hội

2013

Tóm tắt

Khu Kinh tế tự do là một khái niệm có nội hàm phong phú chỉ một khu vực địa lý có áp dụng những chính sách đặc biệt nhằm thu hút đầu tư và khuyến khích xuất khẩu. Trong những năm vừa qua, Việt Nam đã thực hiện nhiều biện pháp cải cách về thương mại và tài chính nhằm thúc đẩy sự phát triển của các khu kinh tế (Khu chế xuất, khu kinh tế cửa khẩu, khu công nghiệp,…) trên nhiều phương diện và đã thu lại nhiều thành công nhất định. Tuy nhiên, việc tìm hiểu, tổng kết kinh nghiệm quốc tế, thực tế phát triển của Việt Nam luôn được coi là vấn đề cấp thiết nhằm đưa ra một mô hình Khu Kinh tế tự do phù hợp hơn, góp phần vào sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam trong giai đoạn hiện nay và sắp tới.

Nội dung chính gồm các chương sau:

+ Chương 1: Những vấn đề lý luận và kinh nghiệm quốc tế trong việc phát triển khu kinh tế tự do

+ Chương 2: Các khu kinh tế ở Việt Nam và bước chuyển sang khu kinh tế tự do

+ Chương 3: Quan điểm và giải pháp phát triển khu kinh tế tự do ở Việt Nam

Trích dẫn

Cù Chí Lợi (Ch.b). Khu kinh tế tự do những vấn đề lý luận và thực tiễn, Nxb. Khoa học xã hội, 2013.

Bộ sưu tập

Bộ sưu tập số Lĩnh vực Khác

Tài liệu liên quan

Khu kinh tế tự do những vấn đề lý luận và thực tiễnMột số vấn đề lý luận và thực tiễn mới về định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam giai đoạn hiện nayNghệ thuật giải quyết các vấn đề trong giao tiếp

Khu kinh tế tự do những vấn đề lý luận và thực tiễn

Một số vấn đề lý luận và thực tiễn mới về định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam giai đoạn hiện nay

Nghệ thuật giải quyết các vấn đề trong giao tiếp

Mã QR

Khu kinh tế tự do những vấn đề lý luận và thực tiễn

Nội dung

  • Thứ Bảy, 15:20 18/02/2023

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Reflect 3: Reading & Writing (Student's Book)

Thứ Sáu, 13:18 29/09/2023

Reflect 3: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 10:12 29/09/2023

Reflect 2: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:01 29/09/2023

Reading explorer 5 3rd Edition (Teacher's book)

Thứ Sáu, 08:43 29/09/2023

Reflect 2: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Sáu, 09:55 22/09/2023

Những vấn đề lý luận và thực tiễn về sửa đổi, bổ sung hiến pháp năm 1992

Thứ Bảy, 15:15 18/02/2023

Phát triển kinh tế vùng của Việt Nam

Thứ Bảy, 15:10 18/02/2023

Triển vọng và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam

Thứ Bảy, 15:01 18/02/2023

Tổng kết thực tiễn với việc phát triển lý luận về chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Thứ Bảy, 14:54 18/02/2023

Kỹ thuật lập trình cơ sở với ngôn ngữ C/C++

Thứ Bảy, 14:46 18/02/2023

Video giới thiệu