Khu kinh tế tự do những vấn đề lý luận và thực tiễn

Khu Kinh tế tự do là một khái niệm có nội hàm phong phú chỉ một khu vực địa lý có áp dụng những chính sách đặc biệt nhằm thu hút đầu tư và khuyến khích xuất khẩu. Trong những năm vừa qua, Việt Nam đã thực hiện nhiều biện pháp cải cách về thương mại và tài chính nhằm thúc đẩy sự phát triển của các khu kinh tế (Khu chế xuất, khu kinh tế cửa khẩu, khu công nghiệp,…) trên nhiều phương diện và đã thu lại nhiều thành công nhất định. Tuy nhiên, việc tìm hiểu, tổng kết kinh nghiệm quốc tế, thực tế phát triển của Việt Nam luôn được coi là vấn đề cấp thiết nhằm đưa ra một mô hình Khu Kinh tế tự do phù hợp hơn, góp phần vào sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam trong giai đoạn hiện nay và sắp tới.

Khu kinh tế tự do những vấn đề lý luận và thực tiễn

Cù Chí Lợi (Ch.b)

Nxb. Khoa học xã hội

2013

Tóm tắt

Khu Kinh tế tự do là một khái niệm có nội hàm phong phú chỉ một khu vực địa lý có áp dụng những chính sách đặc biệt nhằm thu hút đầu tư và khuyến khích xuất khẩu. Trong những năm vừa qua, Việt Nam đã thực hiện nhiều biện pháp cải cách về thương mại và tài chính nhằm thúc đẩy sự phát triển của các khu kinh tế (Khu chế xuất, khu kinh tế cửa khẩu, khu công nghiệp,…) trên nhiều phương diện và đã thu lại nhiều thành công nhất định. Tuy nhiên, việc tìm hiểu, tổng kết kinh nghiệm quốc tế, thực tế phát triển của Việt Nam luôn được coi là vấn đề cấp thiết nhằm đưa ra một mô hình Khu Kinh tế tự do phù hợp hơn, góp phần vào sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam trong giai đoạn hiện nay và sắp tới.

Nội dung chính gồm các chương sau:

+ Chương 1: Những vấn đề lý luận và kinh nghiệm quốc tế trong việc phát triển khu kinh tế tự do

+ Chương 2: Các khu kinh tế ở Việt Nam và bước chuyển sang khu kinh tế tự do

+ Chương 3: Quan điểm và giải pháp phát triển khu kinh tế tự do ở Việt Nam

Trích dẫn

Cù Chí Lợi (Ch.b). Khu kinh tế tự do những vấn đề lý luận và thực tiễn, Nxb. Khoa học xã hội, 2013.

Bộ sưu tập

Bộ sưu tập số Lĩnh vực Khác

Tài liệu liên quan

Khu kinh tế tự do những vấn đề lý luận và thực tiễnMột số vấn đề lý luận và thực tiễn mới về định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam giai đoạn hiện nayNghệ thuật giải quyết các vấn đề trong giao tiếp

Khu kinh tế tự do những vấn đề lý luận và thực tiễn

Một số vấn đề lý luận và thực tiễn mới về định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam giai đoạn hiện nay

Nghệ thuật giải quyết các vấn đề trong giao tiếp

Mã QR

Khu kinh tế tự do những vấn đề lý luận và thực tiễn

Nội dung

  • Thứ Bảy, 15:20 18/02/2023

Tin tiêu điểm

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023
[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

Thứ Hai, 08:55 06/11/2023

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023

Các bài đã đăng

Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thứ Ba, 10:30 05/03/2024

Mocktall 210 công thức pha chế mocktail tuyệt đỉnh

Thứ Ba, 10:20 05/03/2024

Sổ tay hướng dẫn viên Du lịch

Thứ Ba, 10:09 05/03/2024

Giáo trình nhập môn du lịch học

Thứ Tư, 10:13 28/02/2024

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong xây dựng địa chất và khai thác dầu khí

Thứ Tư, 09:57 28/02/2024

Những vấn đề lý luận và thực tiễn về sửa đổi, bổ sung hiến pháp năm 1992

Thứ Bảy, 15:15 18/02/2023

Phát triển kinh tế vùng của Việt Nam

Thứ Bảy, 15:10 18/02/2023

Triển vọng và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam

Thứ Bảy, 15:01 18/02/2023

Tổng kết thực tiễn với việc phát triển lý luận về chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Thứ Bảy, 14:54 18/02/2023

Kỹ thuật lập trình cơ sở với ngôn ngữ C/C++

Thứ Bảy, 14:46 18/02/2023